Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

FGU

Seksualundervisning på Forberedende GrundUddannelse (FGU)

Seksualundervisning er ikke et obligatorisk fag på FGU. Selv om uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, hvor der ikke er beskrevet nogen krav om bestemte fag i lovgivningen, findes der flere muligheder for at inddrage temaer om seksualitet, køn, krop og seksuel sundhed på uddannelsen.

Undervisning i seksualitet, krop, køn og seksuel sundhed kan både tænkes ind i uddannelsens faglige undervisning og i tværgående temaer og forløb, der har et fokus på relationer, sundhedsfremme, rettigheder og trivsel.

Fagene i forberedende grunduddannelse åbner mulighed for at arbejde med køn, krop, seksualitet og grænser. Vi har samlet undervisningspakker til tre forskellige fag, så du let kan komme i gang!