Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

FGU

Seksualundervisning på den forberedende grunduddannelse 

Seksualundervisning er ikke et obligatorisk fag på FGU. Selv om uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, hvor der ikke er beskrevet nogen krav om bestemte fag i lovgivningen, findes der flere muligheder for at inddrage temaer om seksualitet, køn, krop og seksuel sundhed på uddannelsen.

Undervisning i seksualitet, krop, køn og seksuel sundhed kan både tænkes ind i uddannelsens faglige undervisning og i tværgående temaer og forløb, der har et fokus på relationer, sundhedsfremme, rettigheder og trivsel.

Fagene i forberedende grunduddannelse åbner mulighed for at arbejde med køn, krop, seksualitet og grænser. Vi har samlet undervisningspakker til tre forskellige fag, så du let kan komme i gang!

FAGPAKKER TIL FAG PÅ FGU

Flere fag i den forberedende grunduddannelse åbner mulighed for at arbejde med køn, krop, seksualitet og grænser. Sex & Samfund anbefaler her undervisningsmaterialer til tre fag på FGU, som indeholder øvelser, der bidrager til at opfylde de faglige mål. 

IDENTITET OG MEDBORGERSKAB

Eleven har viden om:

 • faktorer der påvirker menneskers sundhed, normer og adfærd
 • sprog og kommunikations betydning for identitet og fællesskab
 • rettigheder og kulturmøder i et lokalt og globalt perspektiv
 • centrale etiske problemstillinger
 • ligestilling
 • faktorer, der påvirker identitetsdannelsen i det moderne samfund.

Eleven har færdigheder i at:

 • redegøre for egne og andres synspunkter samt indgå i debat om historiske og aktuelle emner
 • udvise hensigtsmæssig adfærd i den digitale verden
 • identificere og redegøre for etiske dilemmaer fra dagligdagen
 • kunne demonstrere håndtering af dagligdagens konflikter og dilemmaer.

Eleven har kompetencer til at kunne:

 • forholde sig til sin egen rolle som aktiv medborger og relatere dette til grundlæggende samfundsmæssige rettigheder
 • arbejde med etiske dilemmaer fra dagligdagen.

Vi anbefaler

I Sex & Samfunds undervisningsmaterialer kan du finde en række opgaver, der opfylder et eller flere faglige mål i Identitet og medborgerskab.

 Digital trivsel

 Køn og seksualitet

 Grænser

PASE

Eleven har viden om:

 • betydningen af tiltaleform, omgangstone og personlig fremtræden
 • egen indflydelse på arbejdspladskulturen
 • rettigheder og pligter i forhold til ansættelsesforhold.

Eleven har kompetencer til at kunne:

 • forholde sig til egen rolle og indsats i et samarbejde
 • forstå, hvad der bidrager til en inkluderende arbejdspladskultur og anvende den viden i samarbejde.

VI ANBEFALER

Undervisningsmaterialet vi anbefaler til undervisning i PASE handler om, hvordan man kan sikre et inkluderende arbejdsmiljø. Her finder du øvelser med film, cases og klasserumsspil, hvor eleverne skal arbejde med rettigheder, mobning og inklusion. 

➔ Inkluderende arbejdsmiljø 

Omsorg og sundhed

Eleven har viden om:

 • Den professionelle omsorgsrolle og hvordan man som fagprofessionel kan adskille det private og det professionelle, herunder hvordan man sikrer borgernes rettigheder
 • Generelle omsorgs- og sundhedsbegreber som fx egenomsorg, behov, lige adgang til sundhed og empowerment
 • Kommunikation og konflikthåndtering i relation til de øvrige elever på holdet, personalet i praksis og med borgerne, gennem verbal og nonverbal kommunikation, gennem dannelse og gennem evnen til at se andres perspektiv
 • Arbejdsmiljøforhold og samarbejde, omgangstone, kultur og normer
 • Viden om, hvilke handlemuligheder man som elev/medarbejder har for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Eleven har færdigheder i at:

 • kommunikere med målgruppen på en respektfuld og anerkendende måde
 • observere og reflektere over praksis

Eleven har kompetencer i at kunne:

 • udvise empati og nærvær i den professionelle kontakt
 • situationsbestemme og målrette kommunikationen
 • reflektere over egen praksis

Vi anbefaler 

I undervisningsmaterialet vi anbefaler til Omsorg og sundhed finder du blandt andet øvelser om grænser og samtykke, og hvordan man kan sikre et inkluderende arbejdsmiljø ved at arbejde med normer, den fagprofessionelle rolle og rettigheder. 

 Grænser

 Inkluderende arbejdsmiljø

Andre relevante undervisningstilbud

LGBT+ Danmark tilbyder oplæg om normer, køn, seksualitet og identitet.
Læs mere på www.lgbt.dk/book-et-oplaeg

Sabaah tilbyder oplæg i køn, seksualitet og normer i et minoritetsetnisk perspektiv.
Læs mere på www.sabaah.dk/outreach

Book undervisning

Hos Sex & Samfund kan du bestille seksualundervisning til dine elever eller ungegrupper på ungdomsuddannelser og andre institutioner for unge, der er gået ud af grundskolen.

Undervisningen varetages af Sex & Samfunds ung-til-yngre-undervisere, som er specialuddannede i at undervise unge i sex, krop, køn og seksualitet. Sex & Samfunds seksualundervisning er normkritisk, dialogbaseret og tilrettelægges, så den passer til den enkelte uddannelse og til de unges udgangspunkt.

Kontakt Sex & Samfund herunder for at booke en undervisning.

Læs mere her

Sexlinien for unge

Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn og krop for unge mellem 15-25 år. Møder du elever, der søger rådgivning og støtte om blandt andet sex, prævention, graviditet, sexsygdomme, krop og seksualitet, kan du henvise dem til Sexlinien. 

Rådgivningen er anonym, og man kan kontakte Sexlinien på telefon, chat og via brevskassen. 

Læs mere her

DETERMINKROP.DK

På Sex & Samfunds hjemmeside for elever Determinkrop.dk findes der film, podcast, billedserier, noveller og artikler. Send dine elever ind på Determinkrop.dk, når I arbejder med øvelser, hvor eleverne skal se film eller læse tekster. Det er gratis og kræver ikke login. 

Læs mere her