Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Stx, hf, hhx og htx

Undervisning i seksualitet, køn, krop og sundhed på gymnasier

Seksualundervisning er i dag ikke en obligatorisk del af den undervisning unge tilbydes på Stx, Hf, Hhx og Htx. Trods denne manglende prioritering i lovgivning og bekendtgørelser er der flere muligheder for at inddrage seksualitet, køn, krop, seksuel sundhed, rettigheder, digitale omgangsformer, sociale medier og pornografi i undervisningen i gymnasiernes fagrække.

Temaer og perspektiver om seksualitet, køn, krop og sundhed kan indgå i de forskellige gymnasiefag og de respektive læreplaner og vejledninger for fag som biologi, samfundsfag, dansk, historie, engelsk, samtidshistorie, psykologi, filosofi, idræt, mediefag, kultur og samfund. Undervisningen kan ligeledes inddrages som både pensumstof og supplerende stof.

På Hhx og Htx kan emner om seksualitet, køn, krop også indgå i det obligatoriske forløb, ”hvor eleverne får mulighed for fysisk udfoldelse, indsigt i betydningen heraf samt indsigt i andre forhold af betydning for deres personlige sundhed”, som er en del af elevernes første år.