Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

STX, HF, HHX og HTX

Undervisning i seksualitet, køn, krop og sundhed på gymnasier

Seksualundervisning er i dag ikke en obligatorisk del af den undervisning unge tilbydes på STX, HF, HHX og HTX. Trods denne manglende prioritering i lovgivning og bekendtgørelser er der flere muligheder for at inddrage seksualitet, køn, krop, seksuel sundhed, rettigheder, digitale omgangsformer, sociale medier og pornografi i undervisningen i gymnasiernes fagrække.

Temaer og perspektiver om seksualitet, køn, krop og sundhed kan indgå i de forskellige gymnasiefag og de respektive læreplaner og vejledninger for fag som biologi, samfundsfag, dansk, historie, engelsk, samtidshistorie, psykologi, filosofi, idræt, mediefag, kultur og samfund. Undervisningen kan ligeledes inddrages som både pensumstof og supplerende stof.

På HTX kan emner om seksualitet, køn, krop også indgå i det obligatoriske forløb, ”hvor eleverne får mulighed for fysisk udfoldelse, indsigt i betydningen heraf samt indsigt i andre forhold af betydning for deres personlige sundhed”, som er en del af elevernes første år.

Undervisning på gymnasielle uddannelser

Hør gymnasieelever fortælle om, hvad de synes om undervisningen fra Sex & Samfund. I denne korte video fortæller en underviser fra Sex & Samfunds underviserteam også om, hvad der er særligt for undervisningen på gymnasielle uddannelser, og hvad den blandt andet kan handle om. 

SKOLEBASERET INDSATS MOD DIGITALE KONFLIKTER

Sex & Samfund har i samarbejde med en række gymnasier udviklet et katalog til, hvordan man kan forebygge og håndtere digitale konflikter som billeddeling uden samtykke, digital mobning og facerape.

Kataloget tager udgangspunkt i fællesskabet, og i at alle parter, der er involveret i at sikre trivsels- og læringsfremmende miljøer på gymnasierne, inddrages og får mulighed for at handle.

Materialet indeholder konkrete undervisningsaktiviteter, en workshop for lærerne og for elevrådet og idéer til inddragelse af forældre. Der er konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med at skabe en god og inkluderende digital kultur på skolen, og til, hvordan man opretter et beredskab i tilfælde af en digital konflikt.

Book undervisning

Hos Sex & Samfund kan du bestille seksualundervisning til dine elever eller ungegrupper på ungdomsuddannelser og andre institutioner for unge, der er gået ud af grundskolen.

Undervisningen varetages af Sex & Samfunds ung-til-yngre-underviserkorps, som er specialuddannede i at undervise unge i sex, krop, køn og seksualitet. Sex & Samfunds seksualundervisning er normkritisk, dialogbaseret og tilrettelægges, så den passer til den enkelte uddannelse og til de unges udgangspunkt.

Kontakt Sex & Samfund herunder for at booke en undervisning.

Læs mere her

Sexlinien for unge

Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn og krop for unge mellem 15-25 år. Møder du elever, der søger rådgivning og støtte om blandt andet sex, prævention, graviditet, sexsygdomme, krop og seksualitet, kan du henvise dem til Sexlinien. 

Rådgivningen er anonym, og man kan kontakte Sexlinien på telefon, chat og via brevskassen. 

Læs mere her

Determinkrop.dk

På Sex & Samfunds hjemmeside for elever Determinkrop.dk findes der film, podcast, billedserier, noveller og artikler. Send dine elever ind på Determinkrop.dk, når I arbejder med øvelser, hvor eleverne skal se film eller læse tekster. Det er gratis og kræver ikke login.

Læs mere her

INSPIRATION TIL ARBEJDET MED LGBT+ PÅ GYMNASIER

På emu.dk kan du finde et inspirations- og vejledningsmateriale målrettet gymnasiale uddannelser, der beskriver de udfordringer LGBT+-elever kan møde og hvordan deres trivsel kan understøttes.

Læs mere her

åben skole

LGBT+ Ungdom tilbyder oplæg om identitet, køn og seksualitet.
Læs mere her

Sabaah tilbyder oplæg i køn, seksualitet og normer i et minoritetsetnisk perspektiv.
Læs mere her