Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Inkluderende arbejdsmiljø

  • Antal opgaver 5
  • Fag Samfundsfag, PASE, Identitet og medborgerskab, Omsorg og sundhed, Handel og kundeservice, Byg, bolig og anlæg, Mad og ernæring
  • Målgruppe EGU, AGU, PGU

Beskrivelse af temaet

Temaet har til formål at eleverne reflektere over, hvad der kendetegner et godt arbejdsmiljø og hvad de selv kan gøre for at bidrage til det. På den måde får eleverne også viden om diskrimination og rettigheder på arbejdsmarkedet.

I temaet findes øvelser med film, cases og klasserumsspil, hvor eleverne skal arbejde med rettigheder, mobning, diskrimination og inklusion. 

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt