Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Inkluderende arbejdsmiljø

  • Antal opgaver 4
  • Fag Samfundsfag, PASE, Identitet og medborgerskab, Omsorg og sundhed, Handel og kundeservice, Byg, bolig og anlæg, Mad og ernæring
  • Målgruppe EGU, AGU, PGU

Beskrivelse af temaet

Temaet har til formål at eleverne reflektere over, hvad der kendetegner et godt arbejdsmiljø og hvad de selv kan gøre for at bidrage til det. På den måde får eleverne også viden om diskrimination og rettigheder på arbejdsmarkedet.

I temaet findes øvelser med film, cases og klasserumsspil, hvor eleverne skal arbejde med rettigheder, mobning, diskrimination og inklusion. 

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

Grænser og samtykke på det første job
Flere elever får deres første fritidsjob, imens de går på en ungdomsuddannelse. I boksen nedenfor kan du læse om Jobpatruljen, som du kan informere eleverne om. 

Ungarbejderes rettigheder

En ”ungarbejder” er en ung mellem 13 og 17 år, der har et fritidsjob. For at sikre at det er trygt og sikkert for unge under 18 år at have et fritidsjob, gælder der særlige regler. Jobpatruljen er en oplysningskampagne som gør unge (og forældre og arbejdsgivere) opmærksomme på gældende love, rettigheder og regler for ungarbejdere. På Jobpatruljen.dk kan man læse mere om regler og rettigheder, og man kan kontakte fagforeningernes hotline på 8024 1010, som kan hjælpe, hvis man har spørgsmål om sit job eller oplever noget ubehageligt, som fx seksuel chikane, på sit arbejde.

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt