Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte
Køn
Antal opgaver: 10
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX

Temaet handler om køn og seksualitet og sætter fokus på de normer og rettigheder, der knytter sig til dem.

Tema
Køn
Antal opgaver: 12
Målgruppe: EUD, EUX

Temaet handler om køn og seksualitet og de normer og rettigheder, der knytter sig hertil.

Tema
Inkluderende arbejdsmiljø
Antal opgaver: 4
Målgruppe: EGU, AGU, PGU

Temaet handler om diskrimination, trivsel og inklusion på arbejdspladsen.

Tema
Relationer
Antal opgaver: 5
Målgruppe: EGU, AGU, PGU

Temaet handler om relationer som venskaber, kærester og familie, og hvordan unge kan skabe og indgå i positive fællesskaber.

Tema
Digital trivsel
Antal opgaver: 4
Målgruppe: EGU, AGU, PGU

Temaet handler om digital trivsel og sætter fokus på køn, krop og seksualitet online.

Tema
Prævention
Antal opgaver: 10
Målgruppe: EGU, AGU, PGU

Temaet handler om sexsygdomme, graviditet, prævention, abort og fertilitet.

Tema
Køn
Antal opgaver: 8
Målgruppe: EGU, AGU, PGU

Temaet handler om køn, seksualitet, normer og retten til at være den, man er.

Tema
Sex
Antal opgaver: 8
Målgruppe: EGU, AGU, PGU

Temaet handler om, hvad sex er, og hvilken betydning det kan have i menneskers liv.

Tema
Krop
Antal opgaver: 6
Målgruppe: EGU, AGU, PGU

Temaet handler om kroppens anatomi, mangfoldighed, kropsidealer og normer for kroppen.

Tema
Krop
Antal opgaver: 6
Målgruppe: EUD, EUX

Temaet handler om kroppens anatomi, mangfoldighed, kropsidealer og normer for kroppen.

Tema
Krop
Antal opgaver: 6
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX

Temaet handler om kroppens anatomi, mangfoldighed, kropsidealer og normer for kroppen.

Tema
Digital trivsel
Antal opgaver: 4
Målgruppe: EUD, EUX

Temaet handler om digital trivsel og fokuserer på krop, køn og seksualitet online.

Tema