Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sociale medier

  • Antal opgaver 4
  • Målgruppe STU

Beskrivelse af temaet

Dette undervisningsmateriale er målrettet børn og unge med særlige behov. Børn og unges særlige behov kan have mange årsager og udtryk. Behovene kan hænge sammen med funktionsnedsættelser, psykosociale udfordringer, adfærds- eller personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrelser, ADHD, Tourette eller mental udviklingshæmning.

I Sex & Samfund har vi mange års erfaring med at undervise elever med særlige behov og samarbejde med fagpersoner, der benytter vores undervisningsmaterialer i en specialpædagogisk praksis. Vores erfaring er, at unge med særlige behov på mange måder er ligeså forskellige som alle andre unge og optaget af de samme emner som mange andre, emner som for eksempel krop, pubertet, venskab, kærlighed, seksualitet og sex. Vores erfaring er også, at både elever og fagpersoner stiller nogle særlige krav til vores undervisningsindsatser, som ikke er en del af vores indsatser til almenområdet.

Mange af de elever med særlige behov, vi har mødt gennem årene er meget optaget af de af vores øvelser, der er mere visuelle, mere konkrete, og mere faktuelt orienterede. Eleverne undervises ofte også i mindre grupper, hvorfor øvelser der er udviklet til en klassestørrelse på 20-30 elever, passer mindre godt til denne gruppe af børn og unge. Undervisningsmaterialet her tager udgangspunkt i Sex & Samfunds tilgang til seksualundervisning, men forløbet er udviklet til specialklasser, hvor elevgruppen er mindre. Øvelserne i forløbet er ligeledes udviklet med vægt på det visuelle og med vægt på flere konkrete og faktuelt orienterede øvelser.

Undervisningsforløbet her er tilsvarende ikke i samme grad, som Sex & Samfunds undervisningsforløb til almen­området, rettet mod specifikke aldersgrupper. Vores erfaring på specialområdet er, at det særligt her er op til underviseren at tilpasse materialet til elevgruppen og vælge ud, hvilket indhold der er relevant for hvilke elever.

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt