Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning

Det trygge rum

Sundheds- og seksualundervisning sætter fokus på, hvordan børn og unge kan deltage aktivt i at skabe gode rammer for sundhed og trivsel i de små og store fællesskaber, de indgår i. På denne side finder du inspiration til at skabe trygge rammer for undervisningen.

INTRODUCERENDE FILM TIL DET TRYGGE RUM

Denne korte video giver en introduktion til, hvad det trygge rum er, og hvordan man kan skabe et trygt rum i seksualundervisningen.

Du kan læse mere uddybbende om baggrunden for og etableringen af rummet herunder.

Sex & Samfunds erfaringer viser, at elever der oplever sundheds- og seksualundervisningen som et utrygt forum, undlader at deltage og stille spørgsmål af frygt for at blive grinet af eller at udstille sig selv. Et trygt læringsrum er en forudsætning for, at eleverne oplever tillid til hinanden, og at der er plads til at stille spørgsmål og sammen undersøge, hvad de forskellige emner og dilemmaer handler om.

UNDERVISERENS ANSVAR
Det er underviserens ansvar at skabe trygge rammer for undervisningen. Fordi elevernes evne til at respektere og anerkende hinandens forskelligheder udvikles i undervisningen, har den en vigtig rolle i forhold til den generelle trivsel i klassen. For eleverne er det derfor afgørende for udbyttet af undervisningen, at de oplever, at der er respekt for hinandens forskellige erfaringer og synspunkter. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på og reagerer på drillende eller diskriminerende udsagn. Det kan være nedgørende kommentarer i forhold til køn og seksualitet, seksuelle lyster og oplevelser eller fordomsfulde kommentarer i forhold til krop, etnicitet og hudfarve.

REDSKABER TIL AT SÆTTE GRÆNSER
Et godt udgangspunkt for at skabe tryghed i undervisningen er at anonymisere den og aftale, at hverken elever eller underviser taler om egne erfaringer. Det betyder for eksempel, at der tages afsæt i fiktive eller autentiske historier om børn og unge frem for elevernes private oplevelser. Det er underviserens opgave at støtte eleverne i at holde fast i den aftale.

For nogle elever kan utrygheden handle om en usikkerhed om, hvad sundheds- og seksualundervisningen handler om, og hvad der konkret skal ske. Man kan imødekomme og minimere denne usikkerhed ved at være tydelig omkring, hvad der skal foregå og ved at fastsætte klare aftaler for undervisningen sammen med eleverne. Handler undervisningen om krop, sex og seksualitet kan det være en god idé at sikre, at alle elever har redskaber til selv at sætte grænser, hvis der er noget, de ikke ønsker at deltage aktivt i. Det anbefales, at underviseren og eleverne sammen aftaler, hvad de konkret kan gøre, hvis man ønsker at melde fra.

FORSLAG TIL AFTALER OM DET TRYGGE RUM

  • Alle ved, hvad der skal ske.
  • Man deltager, men har mulighed for at sige fra.
  • Der er respekt for forskelligheder.
  • Diskriminerende kommentarer som fx homofobi accepteres ikke.
  • Deltagere og undervisere taler ikke om deres privatliv eller personlige oplevelser.

Find øvelser og redskaber til at etablere et trygt rum i klassen ved at vælge trin