Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Seksualundervisning i skolen

Tilrettelæggelse af sundheds- og seksualundervisning er en vigtig del af at skabe den sundhedsfremmende skole, der har øget fokus på samspillet mellem sundhed, læring og trivsel. Undervisning i emnet er med til at opøve elevers kompetencer i at træffe sunde valg for dem selv og bidrage til trivslen i klassen og på skolen generelt.

Sex & Samfund anbefaler

SSF (sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab) er et obligatorisk emne, men der er ikke afsat et selvstændigt timetal til undervisningen. Undervisningen skal derimod integreres i skolens skemalagte fag. 

Vi anbefaler, at man som del af den generelle årsplanlægning på skolen udarbejder en samlet oversigt over sundheds- og seksualundervisningen på de enkelte klassetrin, og at man på skolen udpeger en tovholder for undervisningen i emnet på skolen. Her på siden finder du viden og inspiration om emnet og til planlægning af undervisningen på skolen. 

Inspiration til seksualundervisning

Uge Sex er en god mulighed for at arbejde i dybden i en hel uge, men det er vigtigt, at seksualundervisning foregår på tværs af forskellige fag året rundt. I Sex & Samfunds vejledning findes anbefalinger og hjælp til, hvordan forskellige aktører i grundskolen kan sikre eleverne en systematisk seksualundervisning fra 0.-9. klasse.

Hæftet med inspiration til planlægning af SSF er revideret og nyudgivet i 2020.

Undervisere svarer på spørgsmål

I denne video kan du høre undervisere fra Sex & Samfunds ung-til-yngre-korps besvare typiske spørgsmål, som eleverne stiller i undervisningen. Det kan fx handle om den første gang, som underviserne taler om i denne video.

PODCAST OM SEKSUALUNDERVISNING

I år er det 50 år siden, at seksualundervisningen blev obligatorisk i den danske folkeskole. Men hvad dækker det over i dag, og hvordan foregår det i klasseværelset? Sex & Samfunds podcastserie START SNAKKEN har udgivet et afsnit, der handler om seksualundervisning, og hvorfor det er vigtigt.