Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Seksualundervisning i skolen

Tilrettelæggelse af sundheds- og seksualundervisning er en vigtig del af at skabe den sundhedsfremmende skole, der har øget fokus på samspillet mellem sundhed, læring og trivsel. Undervisning i emnet er med til at opøve elevers kompetencer i at træffe sunde valg for dem selv og bidrage til trivslen i klassen og på skolen generelt.

Sex & Samfund anbefaler

Denne film giver en introduktion til Fælles mål for det obligatoriske emne i grundskolen sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).  

SSF (sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab) er et obligatorisk emne, men der er ikke afsat et selvstændigt timetal til undervisningen. Undervisningen skal derimod integreres i skolens skemalagte fag. 

Vi anbefaler, at man som del af den generelle årsplanlægning på skolen udarbejder en samlet oversigt over sundheds- og seksualundervisningen på de enkelte klassetrin, og at man på skolen udpeger en tovholder for undervisningen i emnet på skolen. Her på siden finder du viden og inspiration om emnet og til planlægning af undervisningen på skolen. 

Inspiration til seksualundervisning

Denne film giver en introduktion til Sex & Samfunds inspirationskatalog til seksualundervisning i grundskolen.

Uge Sex er en god mulighed for at arbejde i dybden i en hel uge, men det er vigtigt, at seksualundervisning foregår på tværs af forskellige fag året rundt. I Sex & Samfunds vejledning findes anbefalinger og hjælp til, hvordan forskellige aktører i grundskolen kan sikre eleverne en systematisk seksualundervisning fra 0.-9. klasse.

Hæftet med inspiration til planlægning af SSF er revideret og nyudgivet i 2020.

Jeg syntes, det er godt, at der er så mange emner og valgmuligheder til at få startet snakken ud med: For eksempel emner om krop og andre om sociale medier.
Lærer, Evaluering af Uge Sex 2021

Undervisere svarer på spørgsmål

I denne video kan du høre undervisere fra Sex & Samfunds ung-til-yngre-korps besvare typiske spørgsmål, som eleverne stiller i undervisningen. Det kan fx handle om den første gang, som underviserne taler om i denne video.

PODCAST OM SEKSUALUNDERVISNING

I år er det 50 år siden, at seksualundervisningen blev obligatorisk i den danske folkeskole. Men hvad dækker det over i dag, og hvordan foregår det i klasseværelset? Sex & Samfunds podcastserie START SNAKKEN har udgivet et afsnit, der handler om seksualundervisning, og hvorfor det er vigtigt.