Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Køn

  • Antal opgaver 11
  • Fag Samfund og sundhed, Samfundsfag, Arbejdspladskultur, Identitet og medborgerskab, Dansk, Idræt, Psykologi
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af temaet

Normer om og forventninger til køn og seksualitet har stor betydning for unges trivsel og fællesskab. I dette tema får eleverne kendskab til forskellige perspektiver på køn og seksualitet. Gennem forskellige typer øvelser tilegner eleverne sig viden om blandt andet retten til at definere sig selv, og hvordan normer og kultur skaber muligheder og udfordringer for at forstå sig selv og andre. Øvelserne afspejler de mangfoldige måder, unge kan opleve og udtrykke deres køn og seksualitet på. 

Formålet med temaet er, at eleverne får viden om sociale og kulturelle normer for køn og seksualitet. Temaet giver også eleverne indsigt i, hvordan normer har forandret og fortsat forandrer sig over tid, og hvordan de selv kan spille en rolle i at påvirke normer, der inkluderer alle unge uanset køn og seksualitet. 

Nogle normer om køn handler samtidig også om seksualitet. Mange unge har fx mødt en norm om, at drenge/mænd er meget seksuelt interesserede og en norm om, at piger/kvinder ikke bør have mange seksuelle relationer. Mange steder bliver andre seksuelle identiteter end heteroseksualitet udskammet eller tabuiseret. Sexisme handler ofte om både køn og seksualitet.

ØVELSERNE I TEMAET
Temaet lægger op til dialog eleverne imellem og fælles i klassen. Som underviser kan du bruge forskellige typer af spørgsmål til at skabe dialog og få eleverne til at uddybe deres svar og reflektere over dem. Du kan fx spørge ”hvis... betyder det så, at...?” eller ”kan du uddybe, hvad du mener med at...?” 

Øvelserne har angivet læringsmål og varighed. Disse angivelser er vejledende, og det er op til dig som underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til den konkrete klasse/hold, eller der er behov for tilpasninger.

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige forløb.

VERDENSMÅL
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 5: Ligestilling mellem kønnene. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

HVAD ER SEXISME?

Sexisme er diskrimination baseret på køn. Det danske ord ”sexisme” kommer fra engelsk, og på engelsk kan ”sex” både betyde køn og sex. Fordi ”sex” på dansk ikke referer til køn, tror mange, at sexisme kun handler om seksuel chikane og overgreb.

Men sexisme kan altså både referere til diskrimination ift. køn; som eksempelvis at kvinder får mindre i løn end mænd, og uønsket seksuel opmærksomhed og kontakt. I Danmark er både seksuel chikane og sexisme ulovligt.

HVAD ER #METOO?

#MeToo blev startet i 2006 af den afroamerikanske aktivist og leder Tarana Burke, som en måde at vise støtte til andre kvinder, der også havde været udsat for seksuelle overgreb. I 2017 brugte skuespiller Alyssa Milano hashtagget på Twitter i forbindelse med anklagerne om filmproduceren Harvey Weinsteins seksuelle krænkelser af kvinder i den amerikanske filmbranche. Målet var at synliggøre hvor mange kvinder, der oplever sexisme og seksuel chikane og overgreb. Siden er #metoo blevet brugt millioner af gange i hele verden.

I 2017 delte mange tusinde danskere, især kvinder, oplevelser med seksuel chikane og overgreb på forskellige sociale medier. Især kom der sager fra filmbranchen og andre kreative brancher. I 2020, efter Sofie Linde stod frem med sin historie, gik en masse kvindelige journalister sammen om at dele deres oplevelser med sexisme og sexchikane i mediebranchen. Siden har der været et stort fokus på, at sexisme og seksuel chikane findes i alle brancher, og at det er et fælles ansvar at ændre den kultur, der muliggør sexisme og seksuel chikane.

LÆS MERE

Du kan læse mere i artiklen "#MeToo i Danmark og i udlandet" på faktalink.

Opgaver i temaet

Hvad er de seksuelle rettigheder?
Tema: Køn
Tid: 45 - 90 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Samfundsfag, Arbejdspladskultur, Identitet og medborgerskab
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Opgave
Hvad er seksualitet?
Tema: Køn
Tid: 20 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Arbejdspladskultur
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse
Opgave
Kærlighed gennem tiden
Tema: Køn
Tid: 2 - 3 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Dansk, Idræt, Psykologi, Identitet og medborgerskab
Øvelsestype(r): Film og lyd
Opgave
Tænker du over køn?
Tema: Køn
Tid: 2 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Samfundsfag, Dansk, Idræt, Psykologi
Øvelsestype(r): Film og lyd, Dialog
Opgave
Dilemmaer om køn
Tema: Køn
Tid: 45 - 60 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Dansk, Idræt, Psykologi, Identitet og medborgerskab
Øvelsestype(r): Dilemmaer, Dialog
Opgave
Ligestilling og politik
Tema: Køn
Tid: 2 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Samfundsfag
Øvelsestype(r): Elevproduktion, Dialog
Opgave
She for she
Tema: Køn
Tid: 1 time
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Samfundsfag, Dansk, Arbejdspladskultur
Øvelsestype(r): Film og lyd, Dialog
Opgave
Definitioner af seksualitet
Tema: Køn
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Arbejdspladskultur
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Opgave
Intimitet og seksualitet
Tema: Køn
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Arbejdspladskultur
Øvelsestype(r): Billeder, Aktiv vurdering
Opgave
Mandehørm og hystader
Tema: Køn
Tid: 1 time
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed, Dansk, Arbejdspladskultur
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Opgave
Quiz om rettigheder
Tema: Køn
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfundsfag, Dansk, Idræt, Psykologi, Arbejdspladskultur
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse
Opgave
Til materialeoversigt