Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Køn og seksualitet

  • Antal opgaver 5
  • Fag Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1), Samfundsfag, Dansk, Idræt, Psykologi, Identitet og medborgerskab
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af temaet

Normer og forventninger til køn og seksualitet har betydning for unges trivsel og fællesskab. Dette tema skaber rum for, at eleverne sammen diskuterer og reflekterer over de forventninger og normer, der ofte er styrende for, hvordan man opfatter køn og seksualitet, og hvordan de forskellige køn skal opføre sig, gå klædt, dyrke sex, interessere sig for forskellige ting, gøre og føle i et parforhold og så videre. 

Temaet handler om definitioner på køn og seksualitet og de forskellige forventninger, der knytter sig hertil. Øvelserne giver eleverne kendskab til mangfoldige udtryk af køn og/eller seksualitet og til retten til selv at bestemme og udtrykke sig, men de handler også om, hvordan den ret kan blive udfordret af forventninger fra venner, familie og andre. Samtidig udvikler øvelserne elevernes evne til at sætte ord på og skelne mellem køn og seksualitet.

Mens mange identificerer sig som enten dreng eller pige, er der også mange, der identificerer sig som noget andet end ”bare” det ene eller andet køn – eksempelvis som transperson, genderqueer eller kønsneutralt. At bryde med kønsnormer kan være en udfordring, fordi normerne for hvordan man er en ”rigtig” kvinde og mand, kan være snævre for mange. At identificere sig som noget uden for denne to-køns-norm kan derfor have konsekvenser i form af diskrimination eller eksklusion. Meget af den mobning, der findes på ungdomsuddannelser, handler om køn og seksualitet, og det er derfor vigtigt, at man på uddannelserne skaber respekt for forskellighed og mangfoldighed. 

Det er vigtigt i undervisningen at have fokus på de generelle aspekter af normer om køn og seksualitet. Det kan fx være, at social kontrol kan se ud på mange forskellige måder og kan findes i mange forskellige fællesskaber og dermed ikke er begrænset til etniske, kulturelle eller religiøse minoriteter.

Som underviser er det derfor vigtigt, at du fokuserer på forskelligheder og på køn og seksualitet som noget mangfoldigt og undlader ord som ”normal” og ”almindelig”. Sex & Samfund får mange henvendelser fra unge på rådgivningssiden Sexlinien, og generelt er unge tit optagede af, om de er ”normale” og ”okay”. At bruge ord som ”normal” og ”almindelig” kan understøtte dette ønske om at være normal og indirekte stemple nogle som det modsatte, nemlig ”unormal” eller ”ualmindelig”. Ligesom eleverne i øvelserne skal arbejde med at forholde sig kritisk til egne normer og værdier, er det også et vigtigt refleksionsarbejde at gøre som underviser. 

Det er derfor altid en god idé at spørge nysgerrigt ind til deltagernes udsagn, som får dem til tænke nærmere over de ting, de siger, frem for eksempelvis at bruge en løftet pegefinger eller se kønsnormer som en selvfølge. Vi anbefaler, at du er særligt opmærksom på forestillinger om, hvad man kan og ikke kan som fx ung, etnisk minoritet, nonbinær, kvinde, mand, ung med funktionsnedsættelse og så videre, da de kan være med til at fastholde de unge i nogle snævre roller.

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 5: Ligestilling mellem kønnene. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt