Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Det trygge rum

International forskning peger på, at hvis sundheds- og seksualundervisning skal skabe sundhedsfremmende ændringer for eleverne, så er det vigtigt, at undervisningen foregår i et trygt socialt miljø, hvor der kommunikeres åbent om sex og relaterede temaer. Der peges også på, at underviserens evne til at skabe en troværdig og tillidsfuld relation til eleverne er afgørende for, om undervisningen kan fremme en forandringsproces (Forsberg 2007, UNESCO 2009).

Sex & Samfunds erfaringer viser, at elever, der oplever sundheds- og seksualitetsundervisningen som et utrygt forum, for eksempel undlader at stille spørgsmål af frygt for at bliveudstillet eller grinet ad. Et trygt læringsrum i undervisningen er en forudsætning for, at eleverne oplever tillid og åbenhed over for hinanden, og at der er plads til at stille spørgsmål og sammen undersøge, hvad de forskellige emner og dilemmaer i relation til seksualitet, køn, krop og sundhed handler om.

Underviserens ansvar

Det er underviserens ansvar at skabe trygge rammer for undervisningen. For nogle elever kan der være en usikkerhed og utryghed omkring, hvad sundheds- og seksual-undervisningen handler om, og hvad der skal ske. Man kan imødekomme og minimere denne usikkerhed ved at være tydelig omkring, hvad der skal foregå og ved at fastsætte klare aftaler for undervisningen sammen med eleverne.

For eleverne er det desuden afgørende for udbyttet af undervisningen, at de oplever, at der er respekt for hinandens forskellige erfaringer og synspunkter. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på og reagerer på drillende eller diskriminerende udsagn. Det kan være nedgørende kommentarer i forhold til seksualitet, seksuelle lyster, normer for køn og kønsroller og fordomsfulde kommentarer i forhold til etnicitet og hudfarve.

Redskaber til at sætte grænser

For nogen elever kan det opleves som tabubelagt og grænseoverskridende at tale om krop, sex og seksualitet. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle elever har redskaber til selv at sætte grænser, hvis der er noget, de finder ubehageligt eller ikke ønsker at deltage i. Man kan eksempelvis give eleverne mulighed for at melde fra som aktiv deltager i forhold til konkrete øvelser og diskussioner. Det anbefales, at underviseren sammen med eleverne aftaler, hvad de konkret kan gøre, hvis man ønsker at melde fra.

Et godt udgangspunkt for at skabe tryghed i undervisningen er at anonymisere denne og aftale; at hverken elever eller underviser taler om egne erfaringer. Det betyder for eksempel, at der tages afsæt i fiktive eller autentiske historier om børn og unge frem for elevernes egne erfaringer. Det er underviserens opgave at støtte eleverne i at holde fast i dette. At skabe et trygt læringsrum kræver, at man som underviser er bevidst om denne opgave, og er opmærksom på elevernes signaler individuelt og som gruppe.

Forslag til aftaler om det trygge rum

  • Alle ved, hvad der skal ske.
  • Man deltager, men har mulighed for at sige fra.
  • Der er respekt for forskelligheder.
  • Homofobi og andre diskriminerende kommentarer accepteres ikke.
  • Deltagere og undervisere taler ikke privat eller meget personligt om sig selv eller andre.

I forløbene nedenfor finder du konkrete redskaber og øvelser til at etablere et trygt rum i klassen/på holdet:

EUD/EUX

STX/HF/HHX/HTX

FGU/STU