Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

EUD og EUX

Seksualundervisning på EUD og EUX

Seksualitet og seksuel sundhed indgår som obligatoriske emner i faget ’Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed’ på grundforløbets første del (GF1). Faget omhandler også andre temaer som samfundsforhold, arbejdsmarked, levevilkår, personlig hygiejne, kost og fysisk form.

Fagets samledes tidsramme er sat til 1,5 uge på grundforløbet første del (GF 1), der er målrettet unge, som påbegynder en erhvervsuddannelse umiddelbart eller højst et år efter 9. eller 10. klasse. Elever der påbegynder en erhvervsuddannelse et år efter grundskolen, begynder på GF 2 på grundforløbet og tilbydes derfor ikke obligatorisk undervisning i seksualitet og seksuel sundhed. Du kan alligevel vælge at inkorporere undervisning om emner som seksuel sundhed, samtykke, køn, krop og seksualitet i din øvrige undervisning på GF2. Det tilbyder vi undervisningsmaterialer til, som du kan finde og hente gratis her på Underviserportal. 

Hvis du hovedsagligt underviser i fag på A-, B- og C-niveau, kan du med fordel også orientere dig i vores undervisningsmaterialer til STX, HF, HHX og HTX. 

Hvis du underviser elever, der går på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), hvor eleverne er over 25 år, kan du stadig finde inspiration til din undervisning i materialerne udviklet til EUD og EUX.

Formål med faget Samfund og sundhed

I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne hedder det, at fagets formål er, at eleven skal:

”lære om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund.”

”udvikle kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i et globaliseret og foranderlig omverden.”

”opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge.”

”udvikle kompetence til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.”

”oplæres i sunde arbejdsprocesser og endvidere motivere til vedvarende udvikling af fysisk form og personlig sundhed.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Faglige mål for faget Samfund og sundhed

De faglige mål for faget er, at eleven skal kunne

1. Beskrive aktuelle samfundsmæssige forhold og problemstillinger indenfor elevens eller lærlingens hovedområde ved brug af egne ord.

2. Deltage i dialog om egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet.

3. Gengive enkle og overskuelige eksempler om samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, med inddragelse af sundheds- og miljømæssige aspekter.

4. Gengive hovedtræk i arbejdsmarkedets opbygning, herunder organisationer inden for fagretningens uddannelser, og mulighed for at udøve indflydelse på disse

5. Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form.

6. Opstille et privatbudget med baggrund i elevens eller lærlingens forventning til levestandard og indkomst i branchen.

7. Formidle betydningen og vigtigheden af at kunne anvende digitale platforme som E-boks, Min sundhed, Borger.dk samt andre nyttige digitale ressourcer, til at have kontrol over vigtige informationer og dokumenter.

8. Gengive faktorer der har betydning for den enkeltes seksuelle sundhed herunder kønssygdomme og prævention.

9. Gengive faktorer der er af betydning i forhold til at vise respekt for andres kønsidentitet ogseksualitet, modvirke seksuel chikane og forstå personlig grænsesætning.

10. I samarbejde med andre, diskutere og beskrive grundlæggende retningslinjer for færdsel på nettet, herunder digitale krænkelser, anvendelse af sociale medier og datasikkerhed.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

INSPIRATIONSKATALOG: SEKSUALUNDERVISNING, GRÆNSER OG SAMTYKKE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER

Sex & Samfund har udviklet et inspirationskatalog til erhvervsuddannelserne med vejledninger og anbefalinger til, hvordan man kan gennemføre god seksualundervisning og styrke en samtykkekultur på erhvervsuddannelserne.
Kataloget har som formål at,

  • tilbyde pædagogiske og didaktiske forslag til at lave seksualundervisning i et trygt og fagligt rum.
  • give inspiration til afklaring af roller og ansvar
  • klæde dig, der arbejder på en erhvervsuddannelse, på til at planlægge seksualundervisning og give dig kendskab til nogle af de mange ressourcer, der er på området.

Tak for input fra Erhvervsskolernes Elevorganisation, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Plads til alle

Sex & Samfund udviklede i 2021 en guide til at skabe inkluderende erhvervsuddannelser. Guiden er målrettet ledere på erhvervsuddannelser, og blev udarbejdet i forbindelse med regeringens LGBT+ handlingsplan (2018-2022). I guiden præsenteres 5 anbefalinger til at skabe trygge og inkluderende læringsmiljøer for LGBT+ elever på erhvervsuddannelser.

Undervisning på erhvervsuddannelser

Hør erhvervsuddannelseselever fortælle om, hvad de synes om undervisningen fra Sex & Samfund. I denne korte video fortæller en underviser fra Sex & Samfunds underviserteam også om, hvad der er særligt for undervisningen på erhvervsuddannelser, og hvad den blandt andet kan handle om.

ANBEFALINGER TIL EN INKLUDERENDE SKOLE

Sex & Samfund støtter netværket Erhvervsuddannelseselever imod fordomme (EIF), der vil bidrage til at gøre op med fordomme mod unge LGBTI-elever på erhvervsuddannelserne. ”De unge fortæller, at de fx er nervøse for at være åbne omkring deres seksuelle orientering og kønsidentitet, fordi de oplever diskriminerende sprogbrug og et ikke-inkluderende undervisnings- og arbejdsmiljø på skolen og/eller på praktikpladserne”, siger Lene Stavngaard, national chef i Sex & Samfund. 

EIF-netværket giver på deres hjemmeside blandt andet 6 anbefalinger til, hvordan man kan skabe en mere inkluderende skole.

Læs mere her

INSPIRATION TIL ARBEJDET MED LGBT+ PÅ EUD

På emu.dk kan du finde et inspirations- og vejledningsmateriale målrettet EUD, der beskriver de udfordringer LGBT+-elever kan møde, og hvordan deres trivsel kan understøttes.

Læs mere her

Andre relevante undervisningstilbud

LGBT+ Danmark tilbyder oplæg om normer, køn, seksualitet og identitet.
Læs mere her

Sabaah tilbyder oplæg i køn, seksualitet og normer i et minoritetsetnisk perspektiv.
Læs mere her

Book undervisning

Hos Sex & Samfund kan du bestille seksualundervisning til dine elever eller ungegrupper på ungdomsuddannelser og andre institutioner for unge, der er gået ud af grundskolen.

Undervisningen varetages af Sex & Samfunds seksualundervisere, som er specialuddannede i at undervise unge i sex, krop, køn og seksualitet. Sex & Samfunds seksualundervisning er normkritisk, dialogbaseret og tilrettelægges, så den passer til den enkelte uddannelse og til de unges udgangspunkt.

Kontakt Sex & Samfund herunder for at booke en undervisning.

Læs mere her

Sexlinien for unge

Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn og krop for unge mellem 15-25 år. Møder du elever, der søger rådgivning og støtte om blandt andet sex, prævention, graviditet, sexsygdomme, krop og seksualitet, kan du henvise dem til Sexlinien. 

Rådgivningen er anonym, og man kan kontakte Sexlinien på telefon, chat og via brevskassen. 

Læs mere her

Determinkrop.dk

På Sex & Samfunds hjemmeside for elever Determinkrop.dk findes der film, podcast, billedserier, noveller og artikler. Send dine elever ind på Determinkrop.dk, når I arbejder med øvelser, hvor eleverne skal se film eller læse tekster. Det er gratis og kræver ikke login. 

Læs mere her