Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

EUD og EUX

Undervisning i samfund og sundhed på EUD og EUX

Seksualitet og seksuel sundhed indgår som obligatoriske emner i faget ’Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed’ på grundforløbets første del (GF1). Faget omhandler også andre temaer som samfundsforhold, arbejdsmarked, levevilkår, personlig hygiejne, kost og fysisk form.

Fagets samledes tidsramme er sat til 1,5 uge på grundforløbet første del (GF 1), der er målrettet unge, som påbegynder en erhvervsuddannelse umiddelbart eller højst et år efter 9. eller 10. klasse. Elever der påbegynder en erhvervsuddannelse et år efter grundskolen, begynder på GF 2 på grundforløbet og tilbydes derfor ikke obligatorisk undervisning i seksualitet og seksuel sundhed.

Formål med faget Samfund og sundhed

I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne hedder det, at fagets formål er, at eleven skal:

”lære om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund.”

”udvikle kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i et globaliseret og foranderlig omverden.”

”opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge.”

”udvikle kompetence til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.”

”oplæres i sunde arbejdsprocesser og endvidere motivere til vedvarende udvikling af fysisk form og personlig sundhed.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Faglige mål for faget Samfund og sundhed

De faglige mål for faget er, at eleven skal kunne:

  1. Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
  2. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet.
  3. Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter.
  4. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.
  5. Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form.
  6. Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet.

Undervisning på erhvervsuddannelser

Hør erhvervsuddannelseselever fortælle om, hvad de synes om undervisningen fra Sex & Samfund. I denne korte video fortæller en underviser fra Sex & Samfunds underviserteam også om, hvad der er særligt for undervisningen på erhvervsuddannelser, og hvad den blandt andet kan handle om.

Book undervisning

Hos Sex & Samfund kan du bestille seksualundervisning til dine elever eller ungegrupper på ungdomsuddannelser og andre institutioner for unge, der er gået ud af grundskolen.

Undervisningen varetages af Sex & Samfunds ung-til-yngre-underviserkorps, som er specialuddannede i at undervise unge i sex, krop, køn og seksualitet. Sex & Samfunds seksualundervisning er normkritisk, dialogbaseret og tilrettelægges, så den passer til den enkelte uddannelse og til de unges udgangspunkt.

Kontakt Sex & Samfund herunder for at booke en undervisning.

Læs mere her

Sexlinien for unge

Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn og krop for unge mellem 15-25 år. Møder du elever, der søger rådgivning og støtte om blandt andet sex, prævention, graviditet, sexsygdomme, krop og seksualitet, kan du henvise dem til Sexlinien. 

Rådgivningen er anonym, og man kan kontakte Sexlinien på telefon, chat og via brevskassen. 

Læs mere her

Determinkrop.dk

På Sex & Samfunds hjemmeside for elever Determinkrop.dk findes der film, podcast, billedserier, noveller og artikler. Send dine elever ind på Determinkrop.dk, når I arbejder med øvelser, hvor eleverne skal se film eller læse tekster. Det er gratis og kræver ikke login. 

Læs mere her

ANBEFALINGER TIL EN INKLUDERENDE SKOLE

Sex & Samfund støtter netværket Erhvervsuddannelseselever imod fordomme (EIF), der vil bidrage til at gøre op med fordomme mod unge LGBTI-elever på erhvervsuddannelserne. ”De unge fortæller, at de fx er nervøse for at være åbne omkring deres seksuelle orientering og kønsidentitet, fordi de oplever diskriminerende sprogbrug og et ikke-inkluderende undervisnings- og arbejdsmiljø på skolen og/eller på praktikpladserne”, siger Lene Stavngaard, national chef i Sex & Samfund. 

EIF-netværket giver på deres hjemmeside blandt andet 6 anbefalinger til, hvordan man kan skabe en mere inkluderende skole.

Læs mere her

INSPIRATION TIL ARBEJDET MED LGBT+ PÅ EUD

På emu.dk kan du finde et inspirations- og vejledningsmateriale målrettet EUD, der beskriver de udfordringer LGBT+-elever kan møde, og hvordan deres trivsel kan understøttes.

Læs mere her

åben skole

LGBT+ Ungdom tilbyder oplæg om identitet, køn og seksualitet.
Læs mere her

Sabaah tilbyder oplæg i køn, seksualitet og normer i et minoritetsetnisk perspektiv.
Læs mere her