Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Køn

  • Antal opgaver 4
  • Nøgleord Identitet, Normer
  • Fag Biologi, Samfundsfag
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af temaet

Den amerikanske udgave af Facebook har indført flere end 50 betegnelser for køn, transpersoner har indtaget mainstream-medierne, og i Sverige er det gængs praksis at anvende det kønsneutrale pronomen ”hen”, når man vil betegne noget eller nogen uden at give det køn. Det er bare nogle få blandt mange eksempler på, at der er brug for at undersøge, hvad køn er.

Temaet handler bl.a. om definitioner på køn, normer for køn, og hvordan mulighederne er for at være køn på en anden måde, end normerne tilskriver.

Der er opgaver til samfundsfag og biologi i temaet. Opgaverne kan bruges som et samlet tværfagligt forløb eller som enkeltstående opgaver kombineret med andre undervisningsmaterialer.

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt