Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Digital trivsel

  • Antal opgaver 4
  • Fag Samfund og sundhed, Samfundsfag, Digital dannelse, Identitet og medborgerskab, Teknologiforståelse, Kommunikation og medier, Dansk, Psykologi, Mediefag
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af temaet

Dette tema handler om unges liv online og deres digitale trivsel. Formålet med temaet er dels, at eleverne får mulighed for at reflektere og forholde sig kritisk til det, de oplever online og dels at styrke elevernes trivsel og handlekompetence online. 

Sociale medier, gaming og andre online platforme er en stor del af de fleste unges liv. Temaet indeholder både oplysning om regler og lovgivning for fx billeddeling, og øvelser der skaber rum for fælles refleksion og dialog om de mange digitale muligheder, udfordringer og dilemmaer, unge står overfor i forbindelse med selvfremstilling, kropsidealer, forventninger, relationer, grænser og lovgivning m.m. Således styrkes elevernes kompetencer til at kunne se handlemuligheder for dem selv og andre og kunne indgå i positive online fællesskaber. 

Der er behov for, at unge reflekterer over de normer og omgangsformer, som de er med til at skabe online. Ungdomsuddannelser kan med fordel være med til at skabe rammerne for de unges dialog om digital trivsel, og tænke det ind som en del af arbejdet med den generelle trivsel, den nye lov om seksualundervisning samt den obligatoriske antimobbestrategi.

Hvad er digital trivsel?

Digital trivsel handler om at have det godt, når man er online eller bruger digitale medier. Der kan være mange forskellige faktorer, der påvirker ens digitale trivsel; fx at man føler sig tryg når man er online, at man er en del af gode fællesskaber på sociale medier eller gamingplatforme, at ’tonen’ er respektfuld og rar, at man ikke bliver udsat for hadtale eller mobning, at man har nogen at tale med om hvad man laver og oplever online, at der er en sammenhæng eller balance imellem ens digitale liv og livet offline m.m.
Digital trivsel handler altså dels om at det opleves som meningsfuldt at være online eller bruge digitale redskaber som sms’er eller apps. Og dels om sikkerhed og grænser; dvs. at man ikke bliver krænket eller krænker andre, og at man ved, hvad man kan gøre, og hvem der kan hjælpe, hvis det sker.

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt