Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Digital trivsel

  • Antal opgaver 4
  • Fag Samfund og sundhed, Samfundsfag, Identitet og medborgerskab, Teknologiforståelse, Kommunikation og medier, Dansk
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af temaet

Unges liv leves i dag både online og offline, og derfor forandres og udfordres de områder af unges liv, der angår køn, krop og seksualitet i takt med digitaliseringen. Det giver nye måder at mødes på og skaber nye billedbaserede arenaer for identitet og muligheder for fællesskaber, hvori relationer, flirt og seksualitet kan udfolde sig. Det ses i unges deling af billeder med hinanden som nutidens svar på kærestebrevet, samt i måden hvorpå analoge og digitale flirter glider ind over hinanden uden skarpe skel. 

Der er også nye udfordringer med de nye teknologier og digitale fællesskaber, fordi der i de nye dynamiske omgangsformer endnu ikke er skabt eller har aflejret sig nogen fælles forståelse for spilleregler, som vi kender det fra andre sociale og analoge sammenhænge. Meget af den mobning, der også foregår på nettet, tager udgangspunkt i køn, krop og seksualitet, og risikoen for at komme galt af sted er til stede, som man for eksempel ser det ved deling af billeder uden samtykke. Der er behov for, at unge reflekterer over de normer og omgangsformer, som de er med til at skabe online.

I dette tema kan du finde øvelser, der sætter fokus på køn, krop og seksualitet online. Både alle de muligheder som nettet tilbyder for flirt, relationer og udforskning af sin seksualitet og de problemer og konflikter, der kan opstå online og de problemer og konflikter man kan møde online. Temaet lægger op til en fælles refleksion over, hvad man kan gøre for at bidrage til en positiv onlinekultur.

Når du skal undervise i emnet digital trivsel, anbefaler vi, at du er opmærksom på: 

  • at der kan være meget stor forskel på, hvad unge mener er god tone, og hvor deres grænser går. Og at man som fagperson nemt kan komme til at anvende sine egne standarder for god tone, når man ser på unges kommunikation. Ligesom i den analoge kommunikation kan langt de fleste unge sagtens skelne mellem og mestre de forskellige sproglige niveauer, der forventes i henholdsvis vennegruppen og på skolens Facebook-side. Men det kan være en god idé at drøfte dette med eleverne, når de begynder på uddannelsen og lade dem være med til selv at definere god tone og omgangsform på skolens platforme og med hinanden.
  • at unges billeddeling uden samtykke ofte bliver fremstillet i medierne som noget, mænd/drenge gør mod kvinder/piger. Virkeligheden er, at både mænd og kvinder kan komme i en situation, hvor de krænker eller bliver krænket. Man bør derfor nøje overveje, hvordan man i konkrete situationer og i undervisning ’kønner’ unges billeddeling - og huske på, at unge mænd også kan blive udsat for billeddeling uden samtykke, at unge kvinder også deler billeder uden andres tilladelse, samt at billeddeling ikke kun er en praksis eller erfaring, som udspiller sig mellem heteroseksuelle unge, men også blandt unge med andre seksuelle orienteringer og kønsidentiteter.
  • at skelne tydeligt mellem unges frivillige billeddelinger og ufrivillige billeddelinger, så diskussionen om at undgå deling af billeder uden samtykke ikke bliver til en diskussion om helt at undgå billeddeling eller at mistænkeliggøre alle former for billeddeling. Læs mere i "Om digitale konflikter" i den grå boks på siden her.

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt