Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krop

  • Antal opgaver 8
  • Fag Samfundsfag, Dansk, Identitet og medborgerskab, Dansk som andetsprog, Omsorg og sundhed, Naturfag, Samfund og sundhed
  • Målgruppe EGU, AGU, PGU

Beskrivelse af temaet

Krop kan fylde meget i unge menneskers liv. De har oplevet deres egen krop forandre sig og bliver også eksponeret både for billeder af kroppe, der lever op til normerne og idealerne og billeder, som viser et mere positivt og mangfoldigt syn på kroppen.   

Det øgede kropsfokus og de stereotype kropsidealer i mediebilledet betyder, at der er et større behov for at sætte fokus på kroppens anatomi, forandring og mangfoldighed i undervisningen.

Formålet med temaet er, at eleverne tilegner sig viden om deres krops anatomi samt at skabe et rum for at diskutere kropsnormer, deres betydning for mennesker og hvordan man kan være med til at forandre dem. 

Temaet indeholder øvelser om kroppen, som inddrager billeder af kroppe, illustrationer af kønsdele og film, som kan starte en dialog mellem eleverne om mangfoldighed og kropsnormer, og hvordan man kan skabe en mere positiv kropskultur. 

De enkelte øvelser har til formål at give eleverne viden om kroppen samt at udvikle elevernes evne til at forandre ekskluderende og begrænsende normer og idealer for kroppen. Øvelserne har blandt andet et fokus på det sprog, man bruger om sin egen og andres kroppe. 

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt