Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Grænser

  • Antal opgaver 12
  • Nøgleord Normer, Grænser
  • Fag Dansk, Identitet og medborgerskab, Omsorg og sundhed, Samfundsfag
  • Målgruppe EGU, AGU, PGU

Beskrivelse af temaet

Sex, flirt og lyst er for de fleste unge noget dejligt. Flirt og vejen til sex drejer sig både om lyst og spænding – ofte iscenesat i byen med venner, til fest, med alkohol, og hvor der kan være noget på spil i forhold til de forventninger, der kan være til måden, unge tackler flirt og kontakt. Men det rummer også en del usikkerhed og risiko for misforståelser og grænseover­skridelser.

Mange unge giver udtryk for, at de kan komme i tvivl om egne og andres signaler og grænser, og at de har svært ved at tale med andre om sex, flirt, scoringer og især de oplevelser, som ligger i en gråzone eller er grænseoverskridende. For hvordan siger man ja eller nej? Hvordan viser man sin interesse eller giver en omsorgsfuld afvisning? Og hvad hvis man snarere vil sige ”måske” – eller nej til sex – men ja til at kysse og sove sammen? Det er ikke nødvendigvis let.

Oplevelser med flirt og sex kan også være grænseoverskri­dende, og de kan ende i seksuelle overgreb. En ny undersøgelse viser, at teenagere er en særlig risikogruppe. 13-19-årige udgør 40 % af alle dem, der har været udsat for tvungen sex eller forsøg herpå. Seksuelle overgreb sker des-uden oftest mellem jævnaldrende unge, der kender i hinanden i forvejen, og sker typisk i hjemmet hos enten offer eller gerningsperson eller før, under eller efter fester og byture.

Unge taler sjældent med hinanden om disse emner, og der er ikke megen dialog om det i skolens undervisning. Dette undervisningsmateriale handler om flirt, sex, grænser og normer og giver undervisere redskaber til at sætte emnerne på dagsordenen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Sex & Samfund har udarbejdet undervisningsmaterialet for Det Kriminalpræventive Råd. Materialet er afprøvet og udviklet i tæt samarbejde med elever, lærere og fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser, der har været med til at sætte ord på de temaer, udtryk og spørgsmål, der er vigtige at arbejde med. En baggrundsgruppe af eksperter fra både de juridiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske fagområder har bidraget til at kvalificere undervisningsmate­rialet.

Undervisningsmaterialet inddrager podcastserien ”Grænse­land – samtaler med mænd om sex”, som er udviklet af Dag­bladet Information og støttet af Foreningen Roskilde Festival.

Opgaver i temaet

Flirt, normer og grænser
Tema: Grænser
Type: Stoleøvelse
Tid: 25 - 35 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Dansk, Identitet og medborgerskab
Områder: Normer
Opgave
Hvad er god flirt?
Tema: Grænser
Type: Brainstorm og refleksion
Tid: 15 - 20 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Dansk, Identitet og medborgerskab
Områder: Normer
Opgave
Flirt, fest og alkohol
Tema: Grænser
Type: Film og gruppearbejde
Tid: 30 - 40 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Identitet og medborgerskab, Omsorg og sundhed
Områder: Normer
Opgave
Tak, men nej tak
Tema: Grænser
Type: De fire hjørner
Tid: 25 - 35 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Samfundsfag, Identitet og medborgerskab
Opgave
Go/No Go?
Tema: Grænser
Type: Film og gruppearbejde
Tid: 20 - 30 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Identitet og medborgerskab
Områder: Normer
Opgave
Grænser
Tema: Grænser
Type: Ryg mod ryg
Tid: 15 - 20 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Identitet og medborgerskab, Omsorg og sundhed
Områder: Identitet, Rettigheder
Opgave
Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys
Tema: Grænser
Type: Podcast
Tid: 40 - 50 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Samfundsfag, Dansk, Identitet og medborgerskab
Områder: Identitet, Rettigheder, Grænser
Opgave
Den omsorgsfulde afvisning
Tema: Grænser
Type: Film
Tid: 20 - 30 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Identitet og medborgerskab
Områder: Identitet, Rettigheder, Grænser
Opgave
Rådgiv unge om seksuelle grænser og lovgivning
Tema: Grænser
Type: Rådgivningsøvelse
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Identitet og medborgerskab
Områder: Identitet, Rettigheder, Grænser
Opgave
Den aften Niels fik et handjob og fortrød
Tema: Grænser
Type: Tekst og dobbeltcirkler
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Dansk, Identitet og medborgerskab
Områder: Identitet, Normer, Grænser
Opgave
Dagen derpå
Tema: Grænser
Type: Film og miniforumspil
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Samfundsfag, Identitet og medborgerskab
Områder: Rettigheder, Normer, Grænser
Opgave
Jeg, en voldtægtsmand?
Tema: Grænser
Type: Podcast
Tid: 45 - 60 min.
Målgruppe: EGU AGU PGU
Fag/emner: Identitet og medborgerskab
Områder: Identitet, Grænser
Opgave
Til materialeoversigt