Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Et trygt rum i undervisningen

  • Antal øvelser 4
  • Færdigheds- og vidensområder Følelser, Rettigheder, Personlige grænser, Sundhedsfremme
  • Fag / Emne Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Målgruppe 0., 1., 2., 3. klasse

Beskrivelse af forløbet

Elevernes trivsel og et trygt socialt miljø er en vigtig forudsætning for, at eleverne kan udvikle sig personligt, socialt og fagligt. I den sammenhæng peger international forskning da også på, at seksualundervisningen skal foregå i et trygt socialt miljø for at gøre en forskel for eleverne. I dette forløb har vi samlet en række konkrete ideer og øvelser, der kan inspirere dig til arbejdet med at skabe trygge rammer for elevernes læring i sundheds- og seksualundervisningen. 

For elever på forskellige klassetrin kan sundheds- og seksualundervisningen let føles som en utryg eller usikker situation. I de yngste klasser kan utrygheden for eksempel handle om, at eleverne er uvante med at tale om de emner, som undervisningen handler om. Sex & Samfunds evalueringer viser, at utrygheden også kan handle om relationen til de andre elever i klassen. Her kan eleverne være bange for, at de andre vil grine af dem på grund af det, de spørger om eller det, de siger. En utryg ramme kan derfor have den konsekvens, at nogle elever deltager mindre aktivt og for eksempel ikke stiller spørgsmål eller undlader at sige noget højt i timerne. 

Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe  trygge rammer for eleverne. Ligeledes er det Sex & Samfunds oplevelse, at en sådan indsats bidrager til at fremme sundheds- og seksualundervisningens potentialer i forhold til at øge trivslen generelt for eleverne. 

Sex & Samfund opfordrer til, at man som underviser gør sig sine egne overvejelser over, hvordan man kan arbejde med at skabe en tryg og engagerende ramme omkring eleverne i sine egne klasser, så eleverne opnår de bedste betingelser og muligheder for at udvikle sig både personligt, fagligt og socialt. I dette forløb findes en række konkrete ideer og øvelser, der kan inspirere til dette arbejde.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt