Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Sex

  • Antal øvelser 9
  • Fag / Emne Dansk, Biologi, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Matematik
  • Målgruppe 7., 8., 9. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb handler om relationer, følelser, sex, samtykke og seksualitet. Formålet med forløbet er dels, at eleverne udvikler deres viden om følelsers og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet og dels at skabe mulighed for, at eleverne bringer denne viden i spil og selv reflekterer, udvikler visioner og opstiller handlemuligheder i forhold til centrale spørgsmål og dilemmaer vedrørende temaer som forelskelse, venskaber, grænser, følelser og den seksuelle debut.

Forløbets øvelser sætter særligt fokus på følelser og usikkerheder omkring relationer, følelser og seksualitet og har til formål at styrke eleverne i at forholde sig aktivt, nuanceret og kritisk til forestillinger og normer om sex, samt hvilken rolle samtykke spiller i seksuelle relationer. Øvelserne lægger på den måde op til dialog om, hvordan unge i seksuelle møder sikrer sig positive oplevelser baseret på lyst, empati og respekt overfor egne og andres grænser. 

I øvelserne er der angivet, hvilket klassetrin de enkelte øvelser er udviklet til. Disse angivelser er vejledende. Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til ens konkrete klasse eller der er behov for tilpasninger. 

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige forløb til udskolingen.

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 3: Sundhed og trivsel. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

Øvelser i forløbet

Brainstorm om sex
Forløb: Sex
Tid: 20 - 30 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Dialog
Øvelse
Hvad er sex?
Forløb: Sex
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Film og lyd, Spil og bevægelse
Øvelse
Er det sex?
Forløb: Sex
Tid: 30 - 40 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Billeder, Dialog
Øvelse
Er der samtykke til sex?
Forløb: Sex
Tid: 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Billeder, Dialog
Øvelse
Forelskelse, kys og sex
Forløb: Sex
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Øvelse
Klar til sex?
Forløb: Sex
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Øvelse
Udsagn om følelser og sex
Forløb: Sex
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Øvelse
Quiz om unge og sex
Forløb: Sex
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Matematik, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse
Øvelse
Flipflapper om sex
Forløb: Sex
Tid: 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse
Øvelse
Til materialeoversigt