Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Sex og prævention

  • Antal øvelser 5
  • Fag / Emne Biologi, Idræt, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Målgruppe 7., 8., 9. klasse, Elever i komplicerede læringssituationer

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsmateriale er målrettet børn og unge med særlige behov. Børn og unges særlige behov kan have mange årsager og udtryk. Behovene kan hænge sammen med funktionsnedsættelser, psykosociale udfordringer, adfærds- eller personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, Tourette eller mental udviklingshæmning.

I Sex & Samfund har vi mange års erfaring med at undervise elever med særlige behov og samarbejde med fagpersoner, der benytter vores undervisningsmaterialer i en specialpædagogisk praksis. Vores erfaring er, at børn og unge med særlige behov på mange måder er ligeså forskellige som alle andre børn og unge og optaget af de samme emner som mange andre børn og unge, emner som for eksempel krop, pubertet, venskab, kærlighed, seksualitet og sex. Vores erfaring er også, at både elever og fagpersoner stiller nogle særlige krav til vores undervisningsindsatser, som ikke er en del af vores indsatser til almenområdet.

Mange af de elever med særlige behov, vi har mødt gennem årene er meget optaget af de af vores øvelser, der er mere visuelle, mere konkrete og mere faktuelt orienterede. Eleverne undervises ofte også i mindre grupper, hvorfor øvelser, der er udviklet til en klassestørrelse på 20-30 elever, passer mindre godt til denne gruppe af børn og unge. Undervisningsmaterialet her tager udgangspunkt i Sex & Samfunds tilgang til seksualundervisning, men forløbet er udviklet til specialklasser, hvor elevgruppen er mindre. Øvelserne i forløbet er ligeledes udviklet med vægt på det visuelle og med vægt på flere konkrete og faktuelt orienterede øvelser. Undervisningsforløbet her er tilsvarende ikke i samme grad, som Sex & Samfunds undervisningsforløb til almen­området, rettet mod specifikke aldersgrupper. Vores erfaring på specialområdet er, at det særligt her er op til underviseren at tilpasse materialet til elevgruppen og vælge hvilket indhold, der er relevant for hvilke elever.

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 3: Sundhed og trivsel. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt