Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Digital trivsel

  • Antal øvelser 7
  • Fag / Emne Dansk, Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, SSF, Billedkunst
  • Målgruppe 0., 1., 2., 3. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb handler om børns liv online og deres digitale trivsel. Formålet med forløbet er dels, at eleverne får mulighed for at reflektere og forholde sig kritisk til det, de oplever online og dels at styrke elevernes trivsel og handlekompetence online. 

Sociale medier, gaming og andre online platforme er en uomstvistlig del af de fleste børns liv. Derfor sætter forløbet fokus på de mange digitale muligheder, udfordringer og dilemmaer, man dagligt møder online i forbindelse med selvfremstilling, billedredigering, deling af billeder, kommunikation, relationer m.m.. Således styrkes elevernes kompetencer til at kunne se handlemuligheder for dem selv og andre og kunne indgå i positive online fællesskaber. 

Forløbet består af en række undervisningsaktiviteter baseret på spil, film, cases, gruppearbejde m.m., hvor eleverne får mulighed for at undersøge og samtale om forskellige aspekter af livet online. Det er bygget op som et sammenhængende forløb med først en introducerende øvelse, herefter en række øvelser, der udfolder temaet om digital trivsel, og afslutningsvis en evaluerende øvelse. Som underviser kan man også udvælge enkelte øvelser og selv sammensætte et forløb.

Hvad er digital trivsel?

Digital trivsel handler om at have det godt, når man er online eller bruger digitale medier. Der kan være mange forskellige faktorer, der påvirker ens digitale trivsel; fx at man føler sig tryg når man er online, at man er en del af gode fællesskaber på sociale medier eller gamingplatforme, at ’tonen’ er respektfuld og rar, at man ikke bliver udsat for hadtale eller mobning, at man har nogen at tale med om hvad man laver og oplever online, at der er en sammenhæng eller balance imellem ens digitale liv og livet offline m.m. Digital trivsel handler altså dels om at det opleves som meningsfuldt at være online eller bruge digitale redskaber som sms’er eller apps. Og dels om sikkerhed og grænser; dvs. at man ikke bliver krænket eller krænker andre, og at man ved, hvad man kan gøre, og hvem der kan hjælpe, hvis det sker.

Hvad er digitale krænkelser?

En digital krænkelse er en krænkelse der foregår online eller digitalt som fx via sms’er eller computerprogrammer. At blive krænket betyder, at man bliver eller føler sig nedgjort, ydmyget eller udstillet. Nogle digitale krænkelser kan være ulovlige, og kan anmeldes til politiet.
Eksempler på digitale krænkelser er:

  • Hadytringer af for eksempel sexistisk, racistisk, ableistisk, homo- eller transfobisk karakter eller usande udtalelser om en enkeltperson eller gruppe.
  • Deling af billeder eller videoer af andre uden samtykke, der krænker en andens/andres blufærdighed eller privatliv. Dette gælder også ”deepfakes”, dvs. digitalt konstruerede billeder eller videoer, hvor fx billedet af en persons ansigt sættes på billedet af en andens krop, så det kan være næsten umuligt at se, at det ikke er ægte.
  • Anvendelse af en andens billede og/eller personlige data til at oprette en falsk profil på et socialt medie, eller at bruge en andens profil uden at have samtykke til det. Det er også ulovligt at dele privat viden om en anden person, fx CPR-nummer.

Læs mere på Digitaltansvar.dk

Øvelser i forløbet

Fordele og ulemper ved at være online
Forløb: Digital trivsel
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Film og lyd
Øvelse
Mai får en telefon
Forløb: Digital trivsel
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Øvelse
God stil online
Forløb: Digital trivsel
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Elevproduktion, Dialog
Øvelse
Dilemmaer om selfies
Forløb: Digital trivsel
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Fag/emner: Dansk, SSF, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Øvelse
Send et filter videre
Forløb: Digital trivsel
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse, Dialog
Øvelse
Små online historier
Forløb: Digital trivsel
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Øvelse
Hvad har vi lært om digital trivsel?
Forløb: Digital trivsel
Tid: 2 lektioner
Målgruppe: 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse
Fag/emner: Dansk, Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Elevproduktion, Dialog
Øvelse
Til materialeoversigt