Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Pubertet

  • Antal øvelser 6
  • Fag / Emne Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Natur/teknologi, Elevernes alsidige udvikling
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb handler om pubertet. Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler deres viden om de fysiske og psykiske forandringer, der kan opleves i forbindelse med puberteten. 

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige forløb til mellemtrinnet. 

I begyndelsen af mellemtrinnet vil nogle af eleverne allerede have påbegyndt puberteten og kan selv mærke og se forskellene på deres krop. For andre er der endnu ikke synlige tegn på pubertet, og der går måske også nogle år, før de følger med udviklingen hos deres klassekammerater. Disse forskelle kan for nogle elever medføre stor usikkerhed og angst for at skille sig ud, eksempelvis fordi man er den første, der oplever forandringer, eller en af de få der endnu ikke er kommet i puberteten. 

Det kan derfor være rart at vide, at man ikke er den eneste, der går rundt og føler sig usikker og forvirret, og lige præcis dette tema kan derfor være vigtigt at tage op i sundheds- og seksualundervisningen. 

Det kan desuden være en væsentlig pointe at påbegynde undervisningen om pubertet, før eleverne for alvor kommer i puberteten, således at de kan forberedes på den udvikling, som ligger foran dem – frem for at vente til de selv befinder sig midt i det. 

Øvelserne i dette materiale består af en bred vifte af øvelser om krop og pubertet, der kan bidrage til at styrke elevernes refleksion og handlemuligheder i forhold til egen pubertets- og identitetsudvikling, og udvikle elevernes forståelse af hvordan puberteten opleves og gennemleves forskelligt fra person til person. 

I øvelserne er det angivet, hvilket klassetrin de enkelte øvelser er udviklet til. Disse angivelser er vejledende. Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til ens konkrete klasse, eller der er behov for tilpasninger.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt