Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Mellem sex, køn og bioteknologi

  • Antal opgaver 6
  • Fag / Emne Biologi b- og c-niveau, Bioteknologi
  • Målgruppe STX, HF

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb, som er målrettet biologi b- og c-niveau på stx/hf, handler helt overordnet om sex, køn og krop. Forløbet sætter fokus på temaer som fertilitet, biologisk køn og seksuelt overførte sygdomme set i forhold til biologiske temaer som genetik, fysiologi, evolution og bioteknologi og sygdomsforebyggelse. Der er i forløbenes opgaver både fokus på eksperimenter og undersøgelse, refleksioner over etik og normativitet samt mulighed for at drøfte biologiens erkendelsesinteresser og videnskabsteoretiske fundamenter.

Formålet med forløbet er at give eleverne mulighed for at arbejde kritisk og biologifagligt med menneskets fysiologi herunder ”hormonelle og neurologiske reguleringssystemer med evolutionsteori herunder betydning af samspillet mellem arv og miljø” samt med et bredere fokus på fysiologi, genetik og mere generelle bioetiske problemstillinger.

Undervisningsforløbet er udviklet i overensstemmelse med biologifagets identitet, hvor eleverne skal beskæftige sig med ”det levende og det omgivende miljø”, der ”bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet”, og der ”bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og som samfundsborger”. For biologi c-niveau er det desuden kernestof at beskæftige sig med ”kønshormonreguleringen hos mennesket”.

Forløbet er også udviklet med henblik på at opfylde de faglige mål, idet det styrker de studerendes evne til at ”vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi”, det præsenterer de studerende for ”konkrete biologiske problemstillinger”, og det inddrager ”etiske/holdningsmæssige forhold” samt ”samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold”. Fagets didaktiske principper er desuden opfyldt, idet udgangspunktet er ”biologiske problemstillinger, der har personlig eller samfundsmæssig relevans”.

Undervisningsforløbet kan ligeledes inddrages i faget bioteknologi, idet det her er kernestof at beskæftige sig med ”menneskets fysiologi”, ”menneskets forplantning” herunder ”forplantningsteknologier” og ”hormonelle og neurologiske reguleringssystemer”. Der er ligeledes mulighed for at sætte fokus på ”genteknologi herunder gensplejsning, kloning, genmodificerede organismer og miljøpåvirkning”.

For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele undervisningsforløbet med at arbejde med Det trygge rum.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt