Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Kærlighed, venskab og familie

  • Antal opgaver 3
  • Temaer Køn, Identitet, Rettigheder
  • Fag / Emne Samfundsfag, Dansk, Idræt, Psykologi, Tværfaglige temadage
  • Målgruppe Produktionsskoler, EGU, STU, FGU

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb handler om kærlighed og relationer. Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler deres viden om deres rettigheder og får styrket deres handlemuligheder i forhold til at træffe egne valg omkring kærlighed og relationer og i forhold til de dilemmaer, unge kan stå i. Opgaverne i forløbet lægger op til, at eleverne både undersøger, diskuterer, udfordrer og forholder sig kritisk og nuanceret til værdier og normer om kærlighed, kæresterelationer, venskaber og familie og reflekterer over egne visioner for deres liv.

Undervisningsforløbet er ét af flere forløb, der er udviklet i projektet ”Dialog i det multietniske klasserum”. Forløbet er særligt målrettet produktionsskoler med en høj andel af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Der er derfor en højere repræsentation af unge med etnisk minoritetsbaggrund end unge med etnisk majoritetsbaggrund i film, cases og dilemmaer i forløbet. Forløbet vil dog være relevant på alle typer af ungdomsuddannelser.

Til projektet ”Dialog i det multietniske klasserum” er desuden udviklet forløbene ”Kroppen på spil” og ”Køn og seksualitet”. Til alle forløb er udviklet en kort undervisningsfilm, hvor unge taler om temaet for forløbet. Filmene kan ses på www.sexlinien.dk/Ugesex.

Dette forløb består af tre opgaver, som er opbygget som en sammenhængende workshop på tre-fire timer. Man kan vælge at arbejde med en, flere eller alle tre opgaver i forløbet både separat eller i sammen med nogle af de andre forløb og temaer. For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele undervisningsforløbet med at arbejde med forløbet ”Det trygge rum” og introduktionsopgaven ”God stil i undervisningen”.

Læs mere om Dialog i det multietniske klasserum på: www.underviserportal.dk

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt