Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Kroppen på spil

  • Antal opgaver 3
  • Temaer Køn, Krop, Rettigheder, Seksuel sundhed
  • Fag / Emne Samfundsfag, Dansk, Idræt, Psykologi, Tværfaglige temadage
  • Målgruppe Produktionsskoler, EGU, STU, FGU

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb handler om kroppen og dens betydning for unge. Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler og får styrket deres viden om kroppen og diskuterer handlemuligheder i forhold til at træffe egne valg omkring kroppen og i forhold til de dilemmaer, unge kan møde. Opgaverne i forløbet lægger op til, at eleverne undersøger, diskuterer, udfordrer og forholder sig kritisk og nuanceret til de værdier, normer og myter, der er knyttet til kroppen.

Undervisningsforløbet er et af flere forløb, der er udviklet i projektet ”Dialog i det multietniske klasserum”. Forløbet er særligt målrettet produktionsskoler med en høj andel af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Der er derfor en højere repræsentation af unge med etnisk minoritetsbaggrund end unge med etnisk majoritetsbaggrund i film, cases og dilemmaer i forløbet. Forløbet vil dog være relevant på alle typer af ungdomsuddannelser.

Til projektet ”Dialog i det multietniske klasserum” er desuden udviklet forløbene ”Kærlighed, venskab og familie” og ”Køn og seksualitet”. Til alle forløb er udviklet en kort undervisningsfilm, hvor unge taler om temaet for forløbet. Filmene kan ses på www.sexlinien.dk/Ugesex.

Dette forløb består af tre opgaver, som er opbygget som en sammenhængende workshop på tre-fire timer. Man kan vælge at arbejde med en, flere eller alle tre opgaver i forløbet både separat eller sammen med nogle af de andre forløb og temaer. For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele undervisningsforløbet med at arbejde med forløbet ”Det trygge rum” og introduktionsopgaven ”God stil i undervisningen”.

Læs mere om Dialog i det multietniske klasserum på: www.underviserportal.dk

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt