Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Blik for køn

  • Antal opgaver 4
  • Temaer Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Levevilkår
  • Fag / Emne Samfundsfag
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb, som er udviklet til Uge Sex 2016, handler helt overordnet om aktuelle forandringer i den betydning, som køn spiller for identitetsdannelsen og socialisation, i den betydning, som køn og kønsroller har for ungdomskulturen og levevilkår, og om hvordan køn er en kategori, der er i bevægelse historisk, socialt og kulturelt. 

Forløbet er målrettet samfundsfag c-niveau på stx/hf og tager udgangspunkt i samfundsfagets læreplaner for c-niveau (på såvel stx som hf), idet det tager højde for, at man med udgangspunkt i tekster, film, empiriske undersøgelser anvender og kombinerer viden om sociologi. 

I forløbet er der fokus på, hvordan opfattelsen af køn har ændret sig gennem moderniteten og frem til senmoderniteten, og hvordan det moderne samfunds binære kønsopfattelse har skabt nogle normer for køn og seksualitet, som i dag udfordres af nye opfattelser af køn og nye måder at leve og udtrykke sit køn på. Transkønnethed og nonbinære kønsopfattelser er eksempler på marginaliserede positioner og erfaringer, der nu kræver samfundets anerkendelse og grundlæggende rettigheder – en kamp, der let kan minde om den som kvinder og homoseksuelle har kæmpet i moderne samfund. 

Forløbet tjener i høj grad et dannelsesmæssigt formål, da det er udarbejdet således, at det bidrager til at styrke elevernes dannelseshorisont og deres evne til at forholde sig fagligt og kritisk-analytisk til forskellige videnskabelige tilgange til køn, videnskabsteoretiske positioner som ”essentialisme” og ”konstruktionisme” og til levet erfaring fra unge, der oplever deres køn på en anderledes måde, og som bryder med de herskende normer for køn. 

Undervisningsforløbet er opbygget som fire opgaver, der kan afvikles i fire selvstændige forløb eller i et mere eller mindre samlet forløb i cirka 4 klokketimer. 

For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele forløbet med at arbejde med undervisningsforløbet ”Det trygge rum”. 

I forløbet indgår i øvrigt en række filmklip, som er tilgængelige enten i Mediebiblioteket på DR Gymnasium eller på Sexlinien.dk.

God fornøjelse!

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt