Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Værdier i undervisningen

  • Antal opgaver 2
  • Temaer Seksualitet, Køn, Krop
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2), Arbejdspladskultur (GF1)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb har til formål at skabe et trygt læringsrum for elever og underviser i sundheds- og seksualitetsundervisningen, hvor der er plads til at diskutere forskellige holdninger og erfaringer og samtidig sikre en grundlæggende respekt og et ikke-diskriminerende undervisningsmiljø. Det er vigtigt at skabe et undervisnings- rum, hvor alle elever uanset køn, seksualitet, etnicitet, social baggrund og funktionsevner er og oplever sig inkluderet. Formålet med dette undervisningsforløb er også gennem øvelser og aftaler at sikre en tryg og god ramme for underviseren i sundhedsog seksualitetsundervisningen. 

Undervisningsforløbet består af to introduktionsopgaver, som man med fordel kan arbejde med som optakt til et længere undervisningsforløb om seksualitet, køn, krop, sundhed med mere. Den første opgave sætter fokus på en række konkrete forhold og erfaringer fra arbejdsmarkedet, som eleverne skal diskutere og forholde sig til i forhold til hvilket uddannelses- og arbejdsmiljø, de selv ønsker at være en del af. Den anden opgave er en aftaleøvelse, hvor eleverne sammen med underviseren bliver enige om nogle fælles værdier, som skal være gældende for hele undervisningsforløbet.

De to opgaver supplerer hinanden, og man kan med fordel arbejde med dem som et samlet introduktionsforløb.

God fornøjelse!

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt