Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Unges sundhed og trivsel

  • Antal opgaver 6
  • Temaer Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Forløbet ”Unges sundhed og trivsel” tager afsæt i bekendtgørelsen for faget ”Samfund og sundhed” på GF1 på EUD/EUX, men der kan også arbejdes med forløbet i andre fag og tværfaglige forløb. Forløbet er tilrettelagt med særligt udgangspunkt i det faglige mål om seksuel sundhed, seksualitet, køn, krop og identitet. 

Temaet for dette forløb er unges sundhed og trivsel. Det lægger op til diskussion og refleksion om vigtige spørgsmål som: Hvad vil det sige at have det godt? Hvordan skaber man gode fællesskaber på uddannelsen, i fritiden og på arbejdsmarkedet? Hvilke faktorer påvirker vores sundhed og trivsel? 

Det er helt afgørende for at styrke unges generelle sundhed og trivsel, at de har et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om seksuel sundhed. Hvis de unge mangler basal viden og handlekompetence i forhold til, hvordan man for eksempel skaber gode og respektfulde relationer til andre, eller hvilke handlemuligheder man som borger i et demokrati har for at påvirke politik om unges seksuelle sundhed, har de unge dårlige forudsætninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres seksuelle sundhed og trivsel til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Hvad er sundhed og trivsel?
Forløb: Unges sundhed og trivsel
Type: Refleksionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
At have det godt
Forløb: Unges sundhed og trivsel
Type: Visionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet
Opgave
Sikker sex - hvorfor ikke?
Forløb: Unges sundhed og trivsel
Type: Film
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Prævention: Fra afholdenhed til 'på med dutten'
Forløb: Unges sundhed og trivsel
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Seksuel sundhed
Opgave
De politiske partiers visioner for unges seksuelle sundhed og trivsel
Forløb: Unges sundhed og trivsel
Type: Arbejdsopgave
Tid: 60 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Seksuel sundhed
Opgave
Vores sundhedspolitik 2015
Forløb: Unges sundhed og trivsel
Type: Projekt
Tid: 5 - 6 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Seksuel sundhed
Opgave
Til materialeoversigt