Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Unges sundhed og trivsel

  • Antal opgaver 4
  • Temaer Prævention, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Levevilkår, Seksuel sundhed
  • Målgruppe Produktionsskoler, EGU, STU, FGU

Beskrivelse af forløbet

Temaet for dette forløb er unges sundhed og trivsel. Det lægger op til diskussion og refleksion om vigtige spørgsmål som: Hvad vil det sige at have det godt? Hvordan skaber man gode fællesskaber på uddannelsen, i fritiden og på arbejdsmarkedet? Hvilke faktorer
påvirker vores sundhed og trivsel? 

Det er helt afgørende for at styrke unges generelle sundhed og trivsel, at de har et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om seksuel sundhed. Hvis de unge mangler basal viden og handlekompetence i forhold til, hvordan man for eksempel skaber gode og respektfulde relationer til andre, eller hvilke handlemuligheder man som borger i et demokrati har for at påvirke politik om unges seksuelle sundhed, har de unge dårlige forudsætninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres seksuelle sundhed og trivsel til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt