Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Porno og seksualitet

  • Antal opgaver 5
  • Temaer Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder
  • Fag / Emne Samfundsfag, Dansk, Mediefag, Filosofi
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

Flere undersøgelser viser, at langt de fleste unge har prøvet at se porno helt ned til tidlig ungdom, og mange unge bruger især pornofilm
fra internettet flere gange om ugen. Samtidig er mange voksne bekymrede over unges pornoforbrug, og hvordan den såkaldte ”pornoficering” kan påvirke unges selvbillede og adfærd negativt. 

Dette tema indeholder fire artikler med forskellige perspektiver på porno som kulturfænomen og kulturprodukt. Formålet med temaet er at bidrage til at øge elevernes viden om porno – Hvordan foregår produktionen af porno? Hvem skaber og medvirker i porno, og hvorfor gør de det? Hvilken slags porno findes der? Det er også formålet at skærpe elevernes kritiske sans overfor de mange forskellige diskurser i pornodebatten, hvor unge selv ofte slet ikke bliver spurgt - Hvem bruger porno, og hvad kan det bruges til? Hvil¬ke fordele og ulemper kan der være ved porno? Hvordan hænger idealer om krop, køn og seksualitet sammen med porno – og kan det skilles ad?

En central pointe i dette forløb er, at porno er ligeså mangfoldigt og komplekst som andre kulturprodukter – og derfor er det også værd at beskæftige sig kritisk og nysgerrigt med.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt