Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Seksuel sundhed, rettigheder og trivsel

  • Antal opgaver 6
  • Temaer Seksualitet, Prævention, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Demokrati, Levevilkår, Seksuel sundhed
  • Fag / Emne Samfundsfag, Personlig sundhed (hhx/htx), Kulturforståelse (hhx/htx), Filosofi, Psykologi
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

Temaet for dette forløb er seksuel sundhed, rettigheder og trivsel, og lægger op til diskussion og refleksion om vigtige spørgsmål som: Hvad er seksuel sundhed og trivsel? Hvilke faktorer påvirker vores sundhed og trivsel? Hvad er seksuelle rettigheder, og hvorfor er de vigtige? 

Et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om seksuel sundhed er helt afgørende for at styrke unges generelle sundhed og trivsel. Hvis de unge mangler basal viden og handlekompetence i forhold til, hvordan man for eksempel skaber gode og respektfulde relationer til andre, eller hvilke handlemuligheder man som borger i et demokrati har for at påvirke politik om unges seksuelle sundhed, har de unge dårlige forudsætninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres seksuelle sundhed og trivsel til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt