Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel

  • Antal opgaver 7
  • Nøgleord Rettigheder
  • Fag Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af temaet

Dette undervisningsforløb handler om seksualitet, krop, køn og grænser både privat og professionelt. Forløbet er målrettet unge, der skal arbejde inden for sundhed, omsorg og pædagogik med for eksempel børn og unge, ældre borgere, borgere med fysiske og psykiske sygdomme eller funktionsnedsættelser.

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i de faglige mål for fagene ”Samfund og sundhed” og ”Arbejdspladskultur”, men kan også benyttes i andre fag og faglige mål på GF2 rettet mod SOSU-uddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent.

Forløbet er udviklet som en del af Uge Sex 2018. Med Uge Sex 2018 sætter Sex & Samfund fokus på kroppen og normer for kroppen. I dette forløb sættes der særligt fokus på, hvordan seksualitet, intimitet og privatliv er vigtige områder i menneskers liv, som sundheds- og omsorgsprofessionelle også skal forholde sig til og kunne yde hjælp og støtte omkring.

Opgaverne i forløbet bygger på film, billeder og cases, der giver mulighed for at skabe gode dialoger om borgernes rettigheder, egne grænser og grænsesætning, normer og holdninger til seksualitet. De to første opgaver i forløbet åbner og introducerer seksualitetstemaet. De følgende opgaver uddyber forskellige perspektiver på seksualitet mellem det private og professionelle, hvor der lægges op til at arbejde med at finde handlemuligheder på konkrete udfordringer omkring seksualitet i hverdagen.

Som indledning til forløbet kan der med fordel arbejdes med introduktionsforløbet ”Værdier i undervisningen”, der kan findes på www.underviserportal.dk/ungdom/materialer.

Undervisningsforløbet er udviklet i samarbejde med Elisabeth Rothborg Madsen, der underviser på ZBC i Slagelse.

Opgaver i temaet

Introopgave: Hvad er seksualitet?
Tema: Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel
Type: Flip flap-dialog
Tid: 20 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Opgave
Definitioner af seksualitet
Tema: Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel
Type: Prioriteringspyramide
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Opgave
Intimitet og seksualitet
Tema: Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel
Type: Billeder
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Opgave
Rettigheder om seksualitet, krop og køn
Tema: Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel
Type: Cases
Tid: 60 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Opgave
Seksualitet og grænser mellem privat og professionel
Tema: Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel
Type: Film
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Områder: Identitet
Opgave
Normer om seksualitet, krop og køn på jobbet
Tema: Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel
Type: Dilemmaer
Tid: 1 time
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Opgave
Folkeoplysning om sex før og nu
Tema: Krop, seksualitet og intimitet mellem privat og professionel
Type: Projekt
Tid: 4 - 6 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Opgave
Til materialeoversigt