Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Produktionsskoler

Seksualundervisning på produktionsskoler

.

Seksualundervisning er ikke obligatorisk på produktionsskoler. Selv om der således ikke findes nogen formelle rammer for seksualundervisning på disse uddannelser, findes flere muligheder for at inddrage temaer om seksualitet, køn, krop og seksuel sundhed på disse uddannelser.

På produktionsskoler kan undervisningen tænkes ind i uddannelsens almene fag og almenundervisningen, eksempelvis i dansk og samfundsfag. Det er ligeledes oplagt at inddrage seksualundervisning på temadage og forløb, der har et særligt fokus på sundhedsfremme og trivsel. Undervisningen på disse uddannelser tilrettelægges oftere tematisk og tværfagligt, hvilket giver større frihed til at tage fat på de emner, der er aktuelle og som eleverne har behov for at arbejde med.