Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Skolebaseret indsats mod digitale konflikter

Sex & Samfund har i samarbejde med en række gymnasier udviklet et katalog til, hvordan man kan forebygge og håndtere digitale konflikter som billeddeling uden samtykke, digital mobning og facerape.

Kataloget tager udgangspunkt i fællesskabet, og i at alle parter, der er involveret i at sikre trivsels- og læringsfremmende miljøer på gymnasierne, inddrages og får mulighed for at handle.

Materialet indeholder derfor både konkrete undervisningsaktiviteter, en workshop for lærerne og for elevrådet og idéer til inddragelse af forældre. Der er konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med at skabe en god og inkluderende digital kultur på skolen, og til, hvordan man opretter et beredskab i tilfælde af en digital konflikt.

Digitale konflikter er sjældent lige til. Ofte er krænkeren ikke bare krænker, og offeret ikke bare offer – og konsekvenserne for hele fællesskabet ikke lige til at gennemskue
Morten Emmerik Wøldike, pædagogisk konsulent i Sex & Samfund.

Mange af de konflikter, der opstår online, handler om krop, køn og seksualitet. Samtidig er det den del af den digitale dannelse, som kan være mere vanskelig at begynde en dialog om. I tilfælde af en digital konflikt er det vigtigt at sikre, at alle kommer videre, uden at nogen udskammes og med et genetableret fællesskab.

BESTIL GRATIS KATALOG HER

Det er muligt i en begrænset periode at bestille et trykt eksemplar af undervisnings- og inspirationsmaterialet.

Send en mail til info@sexogsamfund.dk med din anmodning.

Skriv digital trivsel i emnefeltet.

Husk at anføre gymnasiets adresse og kontaktperson.

Download kataloget