Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

En mangfoldig skole

I de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf står, at de med et dannelsesperspektiv skal have vægt på elevers udvikling af personlig myndighed, og derfor skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og medmennesker. Erhvervsuddannelsernes formål er på samme måde beskrevet med fokus på elevernes evne til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund. I beskrivelsen af hovedformålet på FGU lægges der vægt på elevernes personlige og sociale udvikling, kendskab til rettigheder og deltagelse i et demokratisk fælleskab.

Det er skoleledelsens opgave at sikre, at uddannelsen lever op til formålene, men også at skolens elever føler sig trygge og velkomne. Det kan blandt andet være ved at skabe rammer på skolen for, at elever oplever respekt og tryghed, at de ved hvor de kan søge rådgivning og støtte, samt at der på skolen foregår en dialog om sprogbrug, grænser og samtykke, festkultur, brug af sociale medier osv. Det er også ledelsens ansvar, at diskrimination og mobning på skolen tages alvorligt, og at elever uanset kønsidentitet og seksuel orientering føler sig velkomne.

Sex & Samfund støtter netværket Erhvervsuddannelseselever imod fordomme (EIF), der sætter fokus på fordomme mod unge LGBTI-elever på erhvervsuddannelserne og giver anbefalinger til en mere inkluderende skole. ”De unge fortæller, at de fx er nervøse for at være åbne omkring deres seksuelle orientering og kønsidentitet, fordi de oplever diskriminerende sprogbrug og et ikke-inkluderende undervisnings- og arbejdsmiljø på skolen og/eller på praktikpladserne”, siger Lene Stavngaard, national chef i Sex & Samfund. 

Det er ikke kun andre elever, der kan være diskriminerende, men også undervisere på skolen, ledelsen eller fagpersoner på praktiksteder. ”Ofte er dem, der diskriminerer, slet ikke opmærksomme på det. De kan ikke se, at de med deres sprog og adfærd er med til at reproducere skadelige stereotyper,” siger Lene Stavngaard. Læs mere om netværket EIF's anbefalinger til en mere inkluderende skole her

emu.dk kan du læse artikler fra skoleledere på forskellige uddannelser om de udfordringer, som LGBT+-elever kan møde, og hvordan deres trivsel kan understøttes med konkrete tiltag. På Frederiksberg Gymnasium har rektor Maja Bødtcher-Hansen fx god erfaring med at inddrage elever i samtalen om, hvordan ledelsen bedst kan understøtte deres trivsel og behov: "Den vigtigste læring i ledelsesarbejdet med diversitet er at inddrage ’hovedpersonerne’ og lytte til, hvordan skolen, fællesskabet, autoriteter, rum og rammer opleves af dem, det hele handler om" skriver Maja Bødtcher-Hansen. "At give stemme og taletid (og efterfølgende indflydelse) til både minoritet og majoritet er grundlaget for alt videre arbejde". Læs hele artiklen her

På denne side finder du henvisninger til yderligere læsning og inspiration til, hvordan I på jeres uddannelse kan arbejde aktivt med trivsel og trygge rammer for skolens mangfoldige fællesskaber. 

Undervisningsmaterialer

➔ STX, HF, HHX, HTX 

➔ EUD, EUX

➔ FGU

➔ STU

Vi anbefaler

Vi anbefaler, at der implementeres undervisning i køn, krop og seksualitet på skolen. Her er det vigtigt, at der sættes fokus på normer om køn og seksualitet og ikke udelukkende på afvigelser fra normer. I undervisningen bør man derfor præsentere eleverne for forskellige køn og seksualiteter, fx heteroseksualitet, ciskøn, panseksualitet, aseksualitet og homoseksualitet, interkøn, non-binaritet og transkøn.

Når man skal arbejde med forskelligheder og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet, kan man anvende en normkritisk tilgang til undervisningen. At undervisningen er normkritisk betyder, at man i undervisningen reflekterer over gældende normer for eksempelvis krop, køn, familier og seksualitet.

HVAD ER NORMKRITIK?

Denne film giver en introduktion til normkritik, og hvordan man kan arbejde normkritisk i undervisningen. 

Den normkritiske tilgang er en del af det grundlag, Sex & Samfund både udvikler undervisningsmaterialer og underviser ud fra for at sikre god seksualundervisning.

Der er gode undervisningsforløb på Undervisningsportalen, så vi lærere kan planlægge et forløb, der passer lige netop til den elevgruppe, vi har.
Lærer, Evaluering af Uge Sex 2021

ANDRE RELEVANTE UNDERVISNINGSTILBUD 

LGBT+ Danmark tilbyder oplæg om normer, køn, seksualitet og identitet.
Læs mere på www.lgbt.dk/book-et-oplaeg

Normstormerne tilbyder undervisning om blandt andet normer, køn, rettigheder og seksualitet samt handlemuligheder ved mobning og diskrimination.
Læs mere på www.normstormerne.dk

Sabaah tilbyder oplæg i køn, seksualitet og normer i et minoritetsetnisk perspektiv.
Læs mere på www.sabaah.dk/outreach

Sex & Samfund tilbyder seksualundervisning af ung-til-yngre-undervisere.
Læs mere på Sex & Samfunds hjemmeside.

LINKS TIL VIDERE LÆSNING

Anbefalinger til en inkluderende skole

Erhvervsuddannelseseselever imod fordomme (EIF) er et fællesskab for EUD-elever på tværs af landet. Netværket vil bidrage i kampen om at gøre op med de fordomme, man kan møde som LGBT+ person i sit fag og på sin skole. De giver blandt andet 6 anbefalinger til en mere inkluderende skole, som du kan læse mere om på deres hjemmeside. 

Læs mere her

Inspiration til arbejdet med LGBTI på EUD

På emu.dk kan du finde et inspirations- og vejledningsmateriale målrettet EUD, der beskriver de udfordringer LGBTI-elever kan møde, og hvordan deres trivsel kan understøttes.

Læs mere her

Inspiration til arbejdet med LGBT+ på gymnasier

På emu.dk kan du finde et inspirations- og vejledningsmateriale målrettet gymnasiale uddannelser, der beskriver de udfordringer LGBT+-elever kan møde og hvordan deres trivsel kan understøttes.

Læs mere her