Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Uge Sex 2024 i udskolingen

SKÆRMKROP

Livet online stiller store krav til ens evner til at kunne forholde sig kritisk, når man navigerer i de mange digitale muligheder, udfordringer og dilemmaer, man dagligt kan møde på skærmen. For er der mon noget i vejen med en, hvis man ikke kan danse på samme måde eller sætte håret ligesom dem, man ser online? Hvordan kan man mærke, når man bliver påvirket af de kropsidealer, man ser online? Og er der billeder, som kun er sjove, når de ikke bliver delt med andre?

Til årets Uge Sex har vi samlet et undervisningsforløb til udskolingen, der præsenterer forskellige spændende eller vanskelige perspektiver i forbindelse med selvfremstilling, kropsidealer, forventninger, relationer, grænser og lovgivning m.m. Forløbet giver eleverne mulighed for at styrke deres kompetencer til at kunne se handlemuligheder for dem selv og andre og kunne indgå i positive online fællesskaber. I forløbet kan I fx se en video med youtuberen Inger-Sofia, der taler med tre andre unge youtubere om kropsidealer på sociale medier. I kan også arbejde med øvelser om billedredigering, filtre og algoritmer - eller I kan prøve dilemmaspillet ”Yusef er på TikTok”.

Sociale medier, gaming og andre online platforme er en uomstvistelig del af de fleste unges liv. Vi anbefaler derfor, at du som underviser har en positiv tilgang til unges online liv. Det betyder ikke, at man skal undlade at italesætte de udfordringer, der kan knytte sig til at være online. Det betyder i stedet, at man tager udgangspunkt i elevernes handlekompetence, rettigheder og digitale trivsel i undervisningen gennem de fortællinger, eksempler og dilemmaer, der arbejdes med. Her kan man fx i sin undervisning om deling af billeder vælge at vægte fokusset på det fede ved at kunne sende og modtage billeder mellem venner - frem for kun at fokusere på alle de måder, man kan komme galt afsted ved at dele billeder online. Eller give plads i undervisningen til at det også kan være en interesse for unge at se og uploade make up- og træningsvideoer og ikke kun et udtryk for, at de føler sig presset til at leve op til de gængse kropsidealer.  

I Uge Sex 2024 sætter vi fokus på kroppen og kropsidealer på sociale medier med temaet Skærmkrop. På siden her finder du Sex & Samfunds bud på og inspiration til, hvordan du kan arbejde med årets Uge Sex-tema i udskolingen.

Undervisningsmaterialer

Vi anbefaler, at I arbejder med undervisningsforløbet Digital Trivsel i forbindelse med årets Uge Sex tema. Forløbet handler om unges liv online og deres digitale trivsel. Formålet med forløbet er dels, at eleverne får mulighed for at reflektere og forholde sig kritisk til det, de oplever online og dels at styrke elevernes trivsel og handlekompetence online. 

Fælles Mål

Rettigheder og Normer og idealer er obligatoriske færdigheds- og vidensområder i Fælles mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i udskolingen. Med temaet Skærmkrop rykker Fælles Mål online. 

Undervisningsforløbet, Digital Trivsel, tager udgangspunkt i den obligatoriske ramme beskrevet i Fælles Mål og giver inspiration til konkrete opgaver i undervisningen af 7.-9. klasse. 

Det tværgående tema it og medier kan oplagt integreres i undervisningen i dette års Uge Sex. I Faghæftet for emnet SSF står der følgende om koblingen mellem seksualundervisning og it og medier:
”Det obligatoriske emnes faglige fokus på sundhed, trivsel, køn, krop og seksualitet rummer en række udfordringer og muligheder, når det kobles sammen med digitale perspektiver. Dette gælder både når det handler om at indgå i trygge digitale fællesskaber, når der sættes fokus på, hvordan digitale teknologier påvirker sundhed og trivsel, og mulighederne for at bruge digitale teknologier til at skabe sundheds og trivselsfremmende forandringer.”
Derfor arbejder du også med temaet it og medier, når du arbejder med Uge Sex 2024.

Til elever i komplicerede læringssituationer

Skal du undervise i Uge Sex for elever i komplicerede læringssituationer, anbefaler vi, at I arbejder med forløbet Sociale Medier. Det er målrettet elever med særlige behov og indeholder derfor mere visuelle, mere konkrete og mere faktuelt orienterede øvelser. I forløbet finder I øvelser om filtre og billedredigering, og I kan også arbejde med tegneserien "Overloaded", som handler om alle de normer, idealer og forskellige indtryk, man kan støde på online hver dag. 

Dilemmaspil: Yusef er på TikTok

Dilemmaspillet tager udgangspunkt i en historie om hovedpersonen Yusef, som ender i en række dilemmaer på TikTok og andre sociale medier. Eleverne bliver for hvert dilemma præsenteret for nogle handlemuligheder, og skal selv beslutte, hvad Yusef skal gøre.

Vi har udviklet en øvelse, der beskriver, hvordan du kan bruge dilemmaspillet i din undervisning. Du finder øvelsesbeskrivelsen her.

Determinkrop.dk

determinkrop.dk er Sex & Samfunds hjemmeside til børn og unge, der vil lære mere om køn, krop og seksualitet. Her samler vi videoer, billeder, artikler og noveller, der er lavet til undervisning i skolen. På den måde kan eleverne gå på opdagelse og lære mere om køn, krop og seksualitet lige, når det passer dem.

Billeder af kroppe

Ønsker du at vise dine elever billeder af forskellige kroppe, behåring og kønsdele, anbefaler vi vores udgivelse, BODY BOOK.

BODY BOOK er en bladrebog, hvor hjernen blev fyldt op med kroppe. Ligeværdige kroppe. BODY BOOK skal være med til at udligne den skævhed, der er omkring ”idealkroppen” i samfundet ved at vise forskellige kroppe, som de er - uden brug af retouchering. 

Du finder uddrag fra BODY BOOK på Determinkrop.dk under temaerne, Krop, på de forskellige trin. Det er også muligt at købe hele bogen her.

TEENAGE GUIDE

Sex & Samfund har udviklet Teenageguide for Sundhedsstyrelsen. Guiden beskriver blandt andet, at hvordan man har det med sin krop, ofte hænger sammen med de normer og idealer om kroppe, der er i klassen, blandt familien, samfundet - og på sociale medier.

Guiden kan inddrages i et undervisningsforløb om årets Uge Sex-tema Skærmkrop og downloades her.

Supplerende seksualundervisning

Sex & Samfunds underviserteam kan bookes til at undervise i supplerende seksualundervisning. Undervisningen tilrettelægges efter din klasses ønsker og behov og kan blandt andet handle om krop og normer online. Hvis det ikke er muligt med fysisk tilstedeværelse på din skole, kan vi tilbyde et online alternativ.

Kontakt Sex & Samfund herunder for at booke en undervisning efter uge 6.

Læs mere her

Hvis eleverne har spørgsmål, som de ikke har lyst til at stille i undervisningen, kan de i stedet ringe eller skrive til privatsnak.dk. Privatsnak er Sex & Samfunds rådgivning til børn og unge mellem 10-15 år.

Man kan ringe, skrive eller chatte med en rådgiver fra Privatsnak. Det er helt anonymt. 

Se mere her

Sex & Samfund anbefaler

Særligt i forbindelse med undervisning i SSF kan man blive opmærksom på eller få mistanke om elever, der har været eller er udsat for seksuelle overgreb. Som fagperson i skolen har man en særlig udvidet underretningspligt til at indberette det, hvis man får kendskab til, at en elev har været udsat for et seksuelt overgreb. Får man kendskab til eller mistanke om det, skal man kontakte sin skoleledelse eller sin kommune for at høre, hvilke retningslinjer, der gælder.

Inspiration til Uge Sex 2024

Få Uge Sex på skemaet

Tag dine udskolingselever med til et af vores Uge Sex-events, hvor FN Byens Skoletjeneste sammen med Sex & Samfund kombinerer Verdensmålene og undervisning i køn, seksualitet og retten til at bestemme over egen krop.

Eleverne vil blive introduceret til Verdensmålene, og bagefter skal de i to forskellige workshops, hvor de får muligheden for at blive klogere på Uge Sex-emnerne, såsom retten til at bestemme over egen krop, men hvor de også har fået inspiration til formidling af seksualundervisning.

Du er velkommen til at tilmelde flere klasser, men vi har maks. plads til 4 klasser ad gangen.

OBS! Begrænsede pladser!

Det er som gratis at deltage.

Se mere her

Har du rød tråd i maskinen?

Med et udgangspunkt i 1950’erne tekstilindustri arbejder Museet Midtjylland med kropsidealer igennem tiden, bl.a. kropskronologier med museets giner, og får sat ord på egne værdier.

Det hele bindes sammen omkring historiske hygiejnebind, og den udvikling der er sket. For hvad er nutidens udfordringer, og hvad skal vi gøre i fremtiden?

Sted: Tekstilmuseet, Vestergade 20, 7400 Herning

Dato: tirsdag 6.2, onsdag 7.2, torsdag 8.2

Tidspunkt: 9-10.30

Målgruppe: Overbygningselever

Eventet er gratis.

Læs mere her

Ny podcastserie: Har du talt med dit barn om internettet i dag?

Cybernauternes nye podcast guider til, hvordan man taler med børn og unge om internettet. Cybernauterne er et netværk af eksperter i cybersikkerhed, internetkultur og digital forståelse. Podcasten er målrettet forældre, men kan også bidrage med masser af relevant viden for fagpseroner. I podcatsen kan du finde inspiration og værktøjer til, hvordan du kan starte samtalen, vejlede børn og unge i svære situationer og sammen skabe gode digitale aftaler. Vi kommer rundt om, hvem og hvad de kan møde på nettet i form af trends, influencere og idéer. Hør ét eller alle tre afsnit, for at blive klædt ekstra godt på til at kunne varetage undervisningen i Uge Sex-temaet Skærmkrop eller anbefal den til klassens forældrer.  

Hør podcasten her

Undervisningsmateriale: Negativ social kontrol online

Negativ social kontrol foregår ikke kun i den virkelig verden. Det kan også foregå online. Det sætter Søstre mod vold og kontrol fokus på i dette undervisningsmateriale.

Søstre mod vold og kontrol har udviklet materialet til seksualundervisning i 7. – 10. klasse og på ungdomsuddannelser. Materialet kan bruges som en del af et forløb i Uge Sex, men materialet kan også bruges hele året rundt.

Materialet er udviklet til brug i en dobbeltlektion.

Læs mere her

Mini-dokumentar: RETOUCHER MIG PERFEKT

TV2 Echo har lavet tre korte videoer om billedredigering og retouchering, som er oplagte at se sammen med dine elever i Uge Sex 2024.

I serien fortælles der både om digital retouchering og om, hvordan man også kan manipulerede med billederne manuelt, fx ved at posere på forskellige måder eller holde sin telefon i bestemte vinkler.

Se hele serien her