Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Uge Sex i grundskolen

Uge Sex tilbyder gratis forløb og aktiviteter til sundheds- og seksualundervisning i grundskolen. Med afsæt i lærings- og fagmål sætter vi hvert år fokus på et særligt tema. Uge Sex 2020 har fokus på kroppen. Her på portalen finder du forløb, som matcher dine krav til klassetrin, tidsforbrug, fag, emner samt færdigheds- og vidensområder. 

Det får du som tilmeldt

  • Adgang til lettilgængelige og alderssvarende undervisningsmaterialer, du kan bruge året rundt
  • Materialer og undervisningssites målrettet hhv. 0-3. klasse, 4.-6. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse
  • Nyhedsbreve med inspiration til undervisningen og information om kampagnen

Følg Uge Sex på Facebook og få inspiration til sundheds- og seksualundervisning. 

Hvorfor Uge Sex? Eleverne fortæller

Materialerne

Uge Sex materialerne består af varierende forløb, der kan indgå i kortere eller længere læringsforløb på tværs af skolens fag. På den måde kan du selv tilpasse materialerne til din undervisning. Alle materialer tager udgangspunkt i Fælles Mål for det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

UGE SEX ØGER TRIVSLEN

Forløb og øvelser kan bruges til at støtte op om elevernes læring, sundhed og trivsel. En rapport fra DPU foreslår, at Sex & Samfunds måde at arbejde med sundhed og trivsel i Uge Sex, spiller en afgørende rolle, når det handler om at give børn og unge redskaber til at skabe gode og respektfulde relationer til hinanden som klassekammerater, venner og kærester. 

Læs mere

"Vi havde en utrolig spændende og lærerig uge sammen med eleverne...Det er dejligt, at materialet er så konkret at gå til, og eleverne var vilde med de forskellige øvelser"
Udskolingslærer, Århus

Uge Sex i indskolingen

I 0.-3. klasse handler forløb og øvelser om kroppen, grænser, køn, følelser og familie: Hvad vil det sige at have det godt, og hvad skal der til for, at vi er sunde og raske, og har det godt med vores venner og familie. 

Uge Sex på mellemtrinnet

I 4.- 6. klasse handler forløb og øvelser især om sundhed, identitet, pubertet, køn, følelser, familier. Herudover er der fokus på sociale medier og grænser. 

Uge Sex i udskolingen

I 7.-10. klasse handler undervisningen om det spirende ungdoms- og seksualliv og om emner som prævention, graviditet, sexsygdomme og seksualitet. Derudover er der fokus på sociale medier og grænser. 

Website til indskoling

På kroppelop.dk finder du film og spil om kroppen, grænser, følelser og forskellige familierkonstellationer, som nemt kan indgå i under-visningen. 

www.kroppelop.dk

Website til mellemtrin

På migogminkrop.dk finder du film, quizzer, spil og debatforum, som omhandler problemstil-linger, dilemmaer, følelser og tanker.

www.migogminkrop.dk

Website til udskoling

På sexfordig.dk finder du film, quizzer samt debat om sex, prævention, seksuel sundhed og kroppens udvikling. Her finder du også dilemmaspillet Udfordringen.

www.sexfordig.dk