Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Uge Sex 2024 i indskolingen

SKÆRMKROP

Livet online stiller store krav til ens evner til at kunne forholde sig kritisk, når man navigerer i de mange digitale muligheder, udfordringer og dilemmaer, man dagligt kan møde på skærmen. For der kan være meget at forholde sig til, når man har fået sin første telefon. Pludselig er vennerne også online, og man kan sende videoer og billeder på kryds og tværs af alle de seje og sjove ting, man støder på. Men hvad nu, når man føler, man ikke passer ind eller ser ud, som det man ser på sociale medier? Og hvad hvis folk skriver ting om ens udseende, man ikke bryder sig om, når man deler en ny selfie?

Til Uge Sex 2024 har vi samlet et undervisningsforløb til indskolingen, der præsenterer forskellige spændende eller vanskelige perspektiver i forbindelse med selvfremstilling, billedredigering, deling af billeder, kommunikation, relationer m.m. Forløbet giver eleverne mulighed for at styrke deres kompetencer til at kunne se handlemuligheder for dem selv og andre og kunne indgå i positive online fællesskaber. I forløbet kan I fx arbejde med en øvelse om filtre og I kan arbejde med en film om fordele og ulemper ved at være online – eller I kan prøve dilemmaspillet ”Mai får en telefon”. 

Sociale medier, gaming og andre online platforme er en uomstvistelig del af de fleste børns liv. Vi anbefaler derfor, at du som underviser har en positiv tilgang til børns online liv. Det betyder ikke, at man skal undlade at italesætte de udfordringer, der kan knytte sig til at være online. Det betyder i stedet, at man tager udgangspunkt i elevernes handlekompetence, rettigheder og digitale trivsel i undervisningen gennem de fortællinger, eksempler og dilemmaer, der arbejdes med. Her kan man fx undervise i de mange muligheder for at indgå i online fællesskaber med sine venner - fremfor kun at fokusere på kvaliteten af at være sammen med sine venner offline.   

I Uge Sex 2024 sætter vi fokus på kroppen og kropsidealer på sociale medier med temaet Skærmkrop. På siden her finder du Sex & Samfunds bud på og inspiration til, hvordan du kan arbejde med årets Uge Sex-tema i indskolingen.

Dilemmaspil: Mai får en telefon

Dilemmaspillet, Mai får en telefon, tager udgangspunkt i en historie om hovedpersonen Mai, som ender i en række dilemmaer, fordi hun netop har fået sin første telefon. Eleverne bliver for hvert dilemma præsenteret for nogle handlemuligheder, og skal selv beslutte, hvad Mai skal gøre.

Vi har udviklet en øvelse, der beskriver, hvordan du kan bruge dilemmaspillet i din undervisning. Du finder øvelsesbeskrivelsen her.

Undervisningsmaterialer om Digital trivsel

Vi anbefaler, at I arbejder med undervisningsforløbet Digital trivsel i forbindelse med årets Uge Sex tema. Forløbet handler om børns liv online og deres digitale trivsel. Formålet med forløbet er dels, at eleverne får mulighed for at reflektere og forholde sig kritisk til det, de oplever online og dels at styrke elevernes trivsel og handlekompetence online. 

Fælles Mål

Krop og Normer og idealer er obligatoriske færdigheds- og vidensområder i Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i indskolingen. Med temaet Skærmkrop rykker Fælles Mål online. 

Undervisningsforløbet, Digital Trivsel, tager udgangspunkt i den obligatoriske ramme beskrevet i Fælles Mål og giver inspiration til konkrete opgaver i undervisningen af 0.-3. klasse.

Det tværgående tema it og medier kan oplagt integreres i undervisningen i dette års Uge Sex. I Faghæftet for emnet SSF står der følgende om koblingen mellem seksualundervisning og it og medier:
”Det obligatoriske emnes faglige fokus på sundhed, trivsel, køn, krop og seksualitet rummer en række udfordringer og muligheder, når det kobles sammen med digitale perspektiver. Dette gælder både når det handler om at indgå i trygge digitale fællesskaber, når der sættes fokus på, hvordan digitale teknologier påvirker sundhed og trivsel, og mulighederne for at bruge digitale teknologier til at skabe sundheds og trivselsfremmende forandringer.”
Derfor arbejder du også med temaet it og medier, når du arbejder med Uge Sex 2024.

Inspiration til Uge Sex 2024

Billeder af kroppe

Ønsker du at vise dine elever billeder af forskellige kroppe, behåring og kønsdele, anbefaler vi vores udgivelse, BODY BOOK.

BODY BOOK er en bladrebog, hvor hjernen blev fyldt op med kroppe. Ligeværdige kroppe. BODY BOOK skal være med til at udligne den skævhed, der er omkring ”idealkroppen” i samfundet ved at vise forskellige kroppe, som de er - uden brug af retouchering. 

Du finder uddrag fra BODY BOOK på Determinkrop.dk under temaerne, Krop, på de forskellige trin. Det er også muligt at købe hele bogen her.

Determinkrop.dk

determinkrop.dk er Sex & Samfunds hjemmeside til børn og unge, der vil lære mere om køn, krop og seksualitet. Her samler vi videoer, billeder, artikler og noveller, der er lavet til undervisning i skolen. På den måde kan eleverne gå på opdagelse og lære mere om køn, krop og seksualitet lige, når det passer dem.

Supplerende seksualundervisning

Sex & Samfunds underviserteam kan bookes til at undervise i supplerende seksualundervisning. Undervisningen tilrettelægges efter din klasses ønsker og behov og kan blandt andet handle om krop og normer online. Hvis det ikke er muligt med fysisk tilstedeværelse på din skole, kan vi tilbyde et online alternativ.

Kontakt Sex & Samfund herunder for at booke en undervisning efter uge 6.

Læs mere her

Hvis eleverne har spørgsmål, som de ikke har lyst til at stille i undervisningen, kan de i stedet ringe eller skrive til privatsnak.dk. Privatsnak er Sex & Samfunds rådgivning til børn og unge mellem 10-15 år.

Man kan ringe, skrive eller chatte med en rådgiver fra Privatsnak. Det er helt anonymt. 

Sex & Samfund anbefaler

Særligt i forbindelse med undervisning i SSF kan man blive opmærksom på eller få mistanke om elever, der har været eller er udsat for seksuelle overgreb. Som fagperson i skolen har man en særlig udvidet underretningspligt til at indberette det, hvis man får kendskab til, at en elev har været udsat for et seksuelt overgreb. Får man kendskab til eller mistanke om det, skal man kontakte sin skoleledelse eller sin kommune for at høre, hvilke retningslinjer, der gælder.