Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning

Dialog om flirt, sex, grænser og normer

Nye cases, film og podcasts giver stemme til både det sjove og positive ved flirt og sex og til gråzonerne, og der hvor det bliver svært.

At flirte og score drejer sig både om lyst og spænding – og det sker ofte i situationer med venner, til fest og med alkohol. Der kan være mange normer og forventninger både fra de unge selv og omverdenen. Det er også situationer, der rummer usikkerhed og risiko for misforståelser og grænseoverskridelser.

Disse spørgsmål er omdrejningspunktet i et nyt undervisningsmateriale om flirt, sex, grænser og normer til udskolingen og ungdomsuddannelser, som er udviklet for Det Kriminalpræventive Råd.

Den omsorgsfulde afvisning

”Hvad hvis du har lyst til at kysse men ikke har lyst til at bolle?” spørger en af de unge i filmene i undervisningsmaterialet. En anden siger: ”Der mangler et sprog for det. Hvordan siger man ’jeg har ikke lyst til det’ uden at såre den anden?”

Det viser, at det er komplekst at sige til og fra i situationer, hvor man har noget på spil. Hvordan giver man en omsorgsfuld afvisning, og hvordan modtager man en afvisning uden at tabe ansigt?

Teenagere er en særlig risikogruppe for seksuelle overgreb

Oplevelser med flirt og sex kan også ende i seksuelle overgreb. En ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at teenagere er en særlig risikogruppe. 13-19-årige udgør 40 % af alle dem, der har været udsat for tvungen sex eller forsøg på tvungen sex.

Seksuelle overgreb sker desuden oftest mellem jævnaldrende unge, der kender i hinanden i forvejen, de sker ofte i hjemmet hos enten offer eller gerningsperson og typisk før, under eller efter fester og byture.

Undervisningsmaterialerne er afprøvet i tæt samarbejde med elever, lærere og fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser, der har været med til at sætte ord på de temaer, udtryk og spørgsmål, der er vigtige at arbejde med. I materialerne inddrages desuden podcastserien ”Grænseland – samtaler med mænd om sex”, som er udviklet af Dagbladet Information og støttet af Foreningen Roskilde Festival.