Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Få adgang til Uge Sex-universet med dit Uni-login

Uge Sex 2016 byder på stort tema om sociale medier og en underviserportal med Uni-login, der samler materialer, forløb og film. Grundforløb og materialer er revideret, så de følger de nye Fælles Mål for ’Sundheds- og seksual­undervisning og familie­kundskab’, og bygget op, så de kan bruges i læringsmålstyret undervisning. Elev-websites er opdateret til tablets og smartphone.

Sex & Samfunds årlige undervisningskampagne Uge Sex tegner til at blive rekord stor – igen. Lærere, pædagoger og sundheds­plejersker har de seneste måneder tilmeldt deres elever til Uge Sex i en sådan en grad, at kampagnen i februar 2016 tegner til at blive endnu større end i 2015. Dermed fortsætter udviklingen med stadig flere tilmeldte elever og undervisere år for år.

- Uge Sex handler om at styrke børn og unges sundhed og trivsel gennem alderssvarende undervisning om krop, køn, følelser, relationer, grænser, seksualitet og rettigheder. Vi glæder os meget over, at så mange skoler og undervisere bakker op om sådan en indsats, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt.

39.000 elever deltog i den første Uge Sex i 2008. I 2014 var tallet nået op på 279.000 elever, og i 2015 deltog 359.000 elever fra 0.-10. klasse og ungdomsuddannelser over hele landet i kampagnen.

Nye Uge Sex-grundforløb

Det obligatoriske og timeløse emne ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’ har ligesom grundskolens øvrige fag og emner fået nye ’Fælles Mål’.

Derfor er alle Uge Sex-grundforløb ifølge pædagogisk fagkonsulent Lone Smidt blevet revideret, så de sammen med årets tema og øvrige materialer til grundskolen tager udgangspunkt i de obligatoriske krav og rammer til emnet.

- Vi har udviklet nye øvelser til grundforløbene og valgt at strukturere forløbene på en helt ny måde, så de tager udgangspunkt i konkrete færdigheds- og vidensområder i sundheds- og seksualunder­visningen. Det betyder, at man som lærer let kan bruge materialerne i læringsmåls­tyret undervisning, siger Lone Smidt.

Alle materialer og forløb samles på en underviserportal, som lærere kan logge på med eget Uni-login. Den nye portal vil gøre det nemmere at orientere sig i kampagnens mange og trininddelte undervisningsforløb og materialer. Man kan også søge målrettet på fag, emner og færdigheds- og vidensområder i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Tema om sociale medier
Uge Sex tilbyder hvert år et særligt tema, og i år stiller Uge Sex skarpt på sociale medier.

- Børn og unges oplevelser med for eksempel Snapchat og Instagram er tæt knyttet til deres trivsel. Samtidig møder vi en stor efterspørgsel hos undervisere helt ned i indskolingen efter undervisnings­materialer om brug af sociale medier, siger Lone Smidt.

Årets tema handler både om positive oplevelser med at bruge sociale medier og om de udfordringer og dilemmaer, som børn og unge kan møde, når de er online.

For eksempel kan eleverne arbejde med, hvordan onlineliv påvirker forholdet mellem privat og offentligt både i forhold til deling af billeder, selvfremstilling og skabelse af relationer og venskaber på sociale medier.

- Smartphones og sociale medier er en integreret del af børn og unges liv i dag. De skelner ikke mellem at være online og offline, men er begge dele det meste af tiden. Deres online og offline-liv flyder sammen, og nogle af udfordringerne opstår, fordi de ikke er bevidste om, hvornår de agerer on- og offline, siger Lone Smidt.

Handlekompetence
Temamaterialerne har lige som grundforløbene et stærkt fokus på handlekompetence. Målet er styrke børn og unges forudsætninger for at trives på sociale medier og styrke deres evne til at skabe gode og respektfulde relationer til kammerater, venner og kærester online.

- Vi skal ruste børn og unge til at kunne tage aktiv stilling til de problemstillinger og dilemmaer, som knytter sig til brugen af sociale medier. Vi skal sikre, at børn og unge er i stand til at handle på de udfordringer, som de oplever i deres hverdag, siger Lone Smidt.

Op og bevæge sig
Der er også nye muligheder for de undervisere, der gerne vil kombinere sundheds- og seksual­undervisnings med motion og bevægelse.

- Vi har skruet op for undervisningsforløb, der får eleverne op af stolen. Der er med skolereformen nye krav om at integrere motion og bevægelse i undervisningen. Derfor tilbyder Uge Sex i år særskilte forløb med fokus på bevægelse til indskoling, mellemtrin og udskoling, siger Lone Smidt.

Uge Sex 2016 kort

Uge Sex er Sex & Samfunds årlige, landsdækkende undervisningskampagne, der henvender sig til børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Uge Sex skal øge børn og unges viden om sundhed og trivsel og styrke deres evne til at træffe gode valg i forhold til krop, følelser, trivsel, relationer, rettigheder, seksualitet og grænser.

Uge Sex 2016 kører den 8.-12. februar 2016. Det er den enkelte underviser, der tilmelder sin klasse til Uge Sex på www.ugesex.dk.

Uge Sex tilbyder lærere, skolepædagoger, sundhedsplejerske trindelte materialer, film og undervisnings­forløb, der skal styrke undervisere i at tilrettelægge og gennemføre tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning.

Følger nye Fælles Mål: Alle grundforløb er blevet revideret, så de sammen med årets tema­materiale og øvrige materialer til grundskolen også tager udgangspunkt i de obligatoriske krav og rammer til emnet (de nye 'Fælles Mål’ for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab).

Tema om sociale medier: Vi stiller skarpt på børn og unges adfærd på sociale medier. Det gør vi, fordi børn og unges oplevelser med medier som Snapchat og Instagram er tæt knyttet til den generelle trivsel, og fordi undervisere i grundskolen efterspørger materialer til undervisning om brug af sociale medier.

Ny underviserportal støtter læringsmålstyret undervisning: Vi samler alle materialer og forløb på en underviserportal, som man kan logge på med sit eget Uni-login. Den nye portal vil gøre det nemmere at orientere sig i kampagnens mange og trininddelte undervisningsforløb og materialer. Man kan også søge målrettet på fag, emner og færdigheds- og vidensområder i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Fokus på bevægelse: Vi skruer op for bevægelse i undervisningen. Med skolereformen skal motion og bevægelse i højere grad integreres i undervisningen, og årets Uge Sex-materialer tilbyder muligheder for at kombinere sundheds- og seksualundervisning med bevægelse. Det sker med særskilte forløb med fokus på bevægelse til indskoling, mellemtrin og udskoling.