Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Flirt og normer i grænselandet

  • Antal øvelser 12
  • Færdigheds- og vidensområder Normer og idealer
  • Fag / Emne Samfundsfag, Dansk
  • Målgruppe 10. klasse

Beskrivelse af forløbet

Sex, flirt og lyst er for de fleste unge noget dejligt. Flirt og vejen til sex drejer sig både om lyst og spænding – ofte iscene-sat i byen med venner, til fest, med alkohol, og hvor der kan være noget på spil i forhold til de forventninger, der kan være til måden, unge tackler flirt og kontakt. Men det rummer også en del usikkerhed og risiko for misforståelser og grænseover­skridelser.

Mange unge giver udtryk for, at de kan komme i tvivl om egne og andres signaler og grænser, og at de har svært ved at tale med andre om sex, flirt, scoringer og især de oplevelser, som ligger i en gråzone eller er grænseoverskridende. For hvordan siger man ja eller nej? Hvordan viser man sin interesse eller giver en omsorgsfuld afvisning? Og hvad hvis man snarere vil sige ”måske” – eller nej til sex – men ja til at kysse og sove sammen? Det er ikke nødvendigvis let.

Oplevelser med flirt og sex kan også være grænseoverskri­dende, og de kan ende i seksuelle overgreb. En ny undersøgelse viser, at teenagere er en særlig risikogruppe. 13-19-årige udgør 40 % af alle dem, der har været udsat for tvungen sex eller forsøg herpå. Seksuelle overgreb sker desuden oftest mellem jævnaldrende unge, der kender i hinanden i forvejen, og sker typisk i hjemmet hos enten offer eller gerningsperson eller før, under eller efter fester og byture.

Unge taler sjældent med hinanden om disse emner, og der er ikke megen dialog om det i skolens undervisning. Dette undervisningsmateriale handler om flirt, sex, grænser og normer og giver undervisere redskaber til at sætte emnerne på dagsordenen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Sex & Samfund har udarbejdet undervisningsmaterialet for Det Kriminalpræventive Råd. Materialet er afprøvet og udviklet i tæt samarbejde med elever, lærere og fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser, der har været med til at sætte ord på de temaer, udtryk og spørgsmål, der er vigtige at arbejde med. En baggrundsgruppe af eksperter fra både de juridiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske fagområder har bidraget til at kvalificere undervisningsmate­rialet.

Undervisningsmaterialet inddrager podcastserien ”Grænse­land – samtaler med mænd om sex”, som er udviklet af Dag­bladet Information og støttet af Foreningen Roskilde Festival.

Øvelser i forløbet

Flirt, normer og grænser
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Fra stol til stol
Tid: 25 - 35 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer og idealer, Personlige grænser
Øvelse
Hvad er god flirt?
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Brainstorm og refleksion
Tid: 15 - 20 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer og idealer, Relationer, Personlige grænser
Øvelse
Flirt, fest og alkohol
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Film/gruppearbejde
Tid: 30 - 40 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer og idealer, Personlige grænser
Øvelse
Tak, men nej tak
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Fire hjørner
Tid: 25 - 35 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Personlige grænser, Seksuel sundhed
Øvelse
Go/No go?
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Film/gruppearbejde
Tid: 20 - 30 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer og idealer, Personlige grænser
Øvelse
Grænser
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Ryg mod ryg
Tid: 15 - 20 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Personlige grænser
Øvelse
Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Podcast
Tid: 40 - 50 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Dansk, Samfundsfag
Områder: Relationer, Personlige grænser
Øvelse
Den omsorgsfulde afvisning
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Film
Tid: 20 - 30 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Personlige grænser
Øvelse
Rådgiv unge om seksuelle grænser og lovgivning
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Rådgivningsøvelse
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Personlige grænser
Øvelse
Den aften Niels fik et handjob og fortrød
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Tekst og dobbeltcirkler
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer og idealer, Relationer, Personlige grænser
Øvelse
Dagen derpå
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Film/Forumspil
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer og idealer, Relationer, Personlige grænser
Øvelse
Jeg, en voldtægtsmand?
Forløb: Flirt og normer i grænselandet
Type: Podcast
Tid: 45 - 60 minutter
Målgruppe: 10. klasse
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Personlige grænser
Øvelse
Til materialeoversigt