Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Samarbejde med Nationalmuseet

I samarbejde med Nationalmuseet har Sex & Samfund udviklet et undervisningsforløb målrettet 4.-6. klasse. Forløbet kan bruges både i selve uge 6 og også resten af året.

Undervisningsmaterialet er delt op i en lærervejledning og en elevdel. Elevdelen består af fire opgaver, der kan anvendes i forbindelse med et undervisningsbesøg på Nationalmuseet. Besøget foregår på egen hånd, og materialet giver dig mulighed for på forhånd at forberede eleverne på, hvad der skal ske, når de er på Nationalmuseet.

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Nationalmuseet og Sex & Samfund i forbindelse med Sex & Samfunds Uge Sex-kampagne 2018 under temaet #KROP.

Forløbet Krop, korset, kontrol - kropsidealer gennem tiden, kan anvendes i forbindelse med et undervisningsbesøg på Nationalmuseet på egen hånd. Det overordnede formål med materialet er at styrke elevernes indsigt i samspillet mellem krop, kropsidealer og trivsel i en historisk kontekst.

Opgaverne består af arbejdsspørgsmål, øvelser og kreative opgaver, som eleverne skal løse på deres vej rundt i udstillingen. 

Det er op til den enkelte underviser at tilrettelægge besøget i forhold til den konkrete målgruppe. Et undervisningsforløb omkring historiske genstande og scener giver gode muligheder for at tilrettelægge sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab som en del af et tværfagligt forløb på tværs af emner. I undervisningsforløbet arbejdes der tværfagligt med fagene sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, historie og dansk.

Du finder materialerne herunder. Klik blot på boksene for at downloade dem.

Materialerne

Det samlede forløb

Download

Materiale til elever

Download

Lærervejledning

Download