Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Til ledelsen

Skoleledelsens ansvar

SSF er et obligatorisk emne, men der er ikke afsat et selvstændigt timetal til undervisningen. Undervisningen skal derimod integreres i skolens skemalagte fag. 

I 2019 udgav Als Research for Undervisningsministeriet en evaluering af undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Evalueringen viste, at sundheds- og seksualundervisning på mange skoler er mangelfuld. Både skoleledere og undervisere pegede blandt andet på følgende barrierer for seksualundervisning:

  • Der mangler en klar ansvarsfordeling
  • Der er ikke afsat et fast timetal
  • Der er ikke udpeget en tovholder for undervisningen på skolen

Det er skoleledelsens ansvar at tage beslutning om hvilke fag, SSF skal integreres i, og at kompetencemålene for SSF efter 3., 6. og 9. klasse opfyldes. Det kræver et samlet overblik over undervisningen på skolens forskellige trin og en ansvarsfordeling mellem skolens medarbejdere og faggrupper. Her på siden finder du viden om og inspiration til emnet samt planlægning af undervisningen på skolen. 

Inspiration til seksualundervisning

Sex & Samfund har udviklet et inspirationskatalog til seksualundervisning i grundskolen. 

Uge Sex er en god mulighed for at arbejde i dybden i en hel uge, men det er vigtigt, at seksualundervisning foregår på tværs af forskellige fag året rundt. I Sex & Samfunds vejledning findes anbefalinger og hjælp til, hvordan forskellige aktører i grundskolen kan sikre eleverne en systematisk seksualundervisning fra 0.-9. klasse.

Inspirationskataloget inddrager øvleser fra Sex & Samfunds undervisningsmaterialer, som alle tager udgangspunkt i Fælles Mål. Læs Fælles Mål for SSF her. 

Hæftet med inspiration til planlægning af SSF er revideret og nyudgivet i 2020.

Alt [undervisningsmaterialet] ligger parat til kopiering og forløbende er letforståelige, skrevet i et nemt forståeligt sprog og pædagogisk godt gennemtænkt.
Lærer, Evaluering af Uge Sex 2021

Podcast om seksualundervisning

I år er det 50 år siden, at seksualundervisningen blev obligatorisk i den danske folkeskole. Men hvad dækker det over i dag, og hvordan foregår det i klasseværelset? Sex & Samfunds podcastserie START SNAKKEN har udgivet et afsnit, der handler om seksualundervisning, og hvorfor det er vigtigt.