Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Køn og seksualitet

  • Antal øvelser 6
  • Fag / Emne Dansk, Samfundsfag, Historie, Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Billedkunst, IT og medier
  • Målgruppe 7., 8., 9. klasse

Beskrivelse af forløbet

Forløbet sætter fokus på hvordan der, med et trivselsfremmende sigte, kan arbejdes med normer om køn og seksualitet i undervisningen. Forløbet tager udgangspunkt i Fælles Mål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og kan tilrettelægges som et tværfagligt forløb eller som et forløb i et eller flere af fagene.

Forståelser af og forventninger til køn og seksualitet har betydning for børn og unges trivsel.

31-42 % af danske børn og unge er tilfredse med livet, men der er en større andel af drenge, der oplever høj tilfredshed med livet, end der er piger. Undersøgelser peger desuden på, at mange piger er stressede i skolen på grund af forestillinger om, at særligt piger skal være dygtige, ansvarsbevidste og målrettede. Ligesom piger i 13-årsalderen, i højere grad end drenge i samme alder, er utilfredse med deres krop.

Fra forskningen ved vi desuden, at mistrivslen hos ikke-heteroseksuelle er højere end hos heteroseksuelle danskere.

Trivselsfremme i skolen må i det lys også omhandle normer om køn og udfordre kønnede forventninger.

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 5: Ligestilling mellem kønnene. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt