Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Venskab og forelskelse

  • Antal øvelser 8
  • Færdigheds- og vidensområder Seksualitet, Personlige grænser, Sundhedsfremme, Pubertet, Venskaber
  • Fag / Emne Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb handler om venskaber, relationer, følelser og forelskelse. Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler deres viden om og indsigt i relationers betydning for sundhed og trivsel.

Forløbet er udviklet som et grundforløb til Uge Sex. Sammen med temaforløbet ”Grænser” og de øvrige grundforløb til Uge Sex på mellemtrinnet afspejler materialet den faglige bredde i sundheds- og seksualundervisningen på 4.- 6. klassetrin. De øvrige grundforløb er ”Et trygt rum i undervisningen”, ”Venskab
og forelskelse” og ”Pubertet”. Alle materialerne findes på Underviserportal.dk.

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige grund- og temaforløb til Uge Sex på mellemtrinnet.

Sundheds- og seksualundervisning om venskaber, relationer, følelser og forelskelse handler om at bidrage til udvikling af elevernes personlige kompetencer i forhold til at kunne genkende og aflæse følelser hos sig selv og andre, at kunne tage aktivt del i de fællesskaber, man indgår i og at kunne håndtere de dilemmaer og udfordringer, der kan opstå i relation til venskaber og forelskelse.

På den baggrund er øvelserne i materialet tilrettelagt, så de lægger op til, at eleverne kan overveje, sætte ord på og træffe valg i forhold til forskellige udfordringer, dilemmaer og muligheder der kan opstå, når det handler om venskaber, relationer og forelskelse.

I øvelserne er der angivet, hvilket klassetrin de enkelte øvelser er udviklet til. Disse angivelser er vejledende. Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til ens konkrete klasse, eller der er behov for tilpasninger.

Øvelser i forløbet

Til materialeoversigt