Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Rettigheder

  • Antal øvelser 7
  • Fag / Emne Dansk, Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Billedkunst
  • Målgruppe 4., 5., 6. klasse

Beskrivelse af forløbet

Formålet med forløbet er at styrke elevernes kendskab til de seksuelle rettigheder og øge deres evne og motivation til at handle aktivt i forhold til at sikre, at alle unge i Danmark får opfyldt deres seksuelle rettigheder både online og offline.

Forløbet består af en række undervisningsaktiviteter baseret på film, dilemmaer og konkrete cases. Forløbet er udviklet som et samlet forløb, men de enkelte aktiviteter kan også benyttes som selvstændige undervisningsaktiviteter.

Aktiviteterne i forløbet lægger op til, at eleverne undersøger og reflekterer over dilemmaer, ansvar og handlemuligheder i relation til rettigheder om køn, krop og seksualitet. Der lægges særlig vægt på den betydning, de seksuelle rettigheder har, når det handler om at skabe stærke og rummelige offline- og online-fællesskaber, hvor alle unge har de bedste muligheder for at trives.

Digitalt undervisningsforløb

Dette forløb har særligt fokus på digitalisering. Det er udviklet med afsæt i didaktiske principper for digital undervisning, der vægter, at eleverne samarbejder om løsning af virkelighedsnære og autentiske dilemmaer og problemstillinger, at eleverne er digitalt undersøgende og skabende i læringsprocessen, og at eleverne deler deres undersøgelser og løsningsforslag i multimodale produktioner.

Øvelser i forløbet

Rettigheder
Forløb: Rettigheder
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 6. klasse, 4. klasse, 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Øvelse
Du er den, du er
Forløb: Rettigheder
Tid: 5 - 7 lektioner
Målgruppe: 6. klasse, 4. klasse, 5. klasse
Fag/emner: Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Film og lyd, Elevproduktion
Øvelse
Seksuelle overgreb - hvad er det?
Forløb: Rettigheder
Tid: 2 lektioner
Målgruppe: 6. klasse, 4. klasse, 5. klasse
Fag/emner: Elevernes alsidige udvikling, IT og medier, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Film og lyd, Dilemmaer
Øvelse
Er du okay, Bo?
Forløb: Rettigheder
Tid: 2 lektioner
Målgruppe: 6. klasse, 4. klasse, 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Tekst
Øvelse
Pas på hinanden online!
Forløb: Rettigheder
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 6. klasse, 4. klasse, 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Øvelse
Privatliv, ja tak
Forløb: Rettigheder
Tid: 1 - 2 lektioner
Målgruppe: 6. klasse, 4. klasse, 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Film og lyd, Elevproduktion
Øvelse
Evaluering
Forløb: Rettigheder
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 6. klasse, 4. klasse, 5. klasse
Fag/emner: Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Elevproduktion
Øvelse
Til materialeoversigt