Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Styrk skolernes trivselsarbejde med seksualundervisning, pædagoger og understøttende undervisning

Skolerne har med folkeskolereformen fået nye muligheder for at styrke trivselsarbejdet. Derfor indeholder Uge Sex forslag til, hvordan skoler kan tænke alderssvarende seksual­undervisning sammen med pædagoger og understøttende undervisning.

Moderne og alderssvarende seksualundervisning handler om meget mere end prævention, sexsygdomme og abort. Det handler om at have det godt med sig selv, sin krop og hinanden. Og det handler om relationer, venskaber, grænsesætning og mangfoldighed. Set i det lys er seksualundervisningen et stærkt redskab i skolers og kommuners arbejde med at styrke elevernes trivsel.

Samtidig giver folkeskolereformens understøttende undervisning nu skolerne og kommunerne nye muligheder for at inddrage timeløse fag som sundheds- og seksualundervisningen til at styrke netop trivselsarbejdet:

- God trivsel hos eleverne er en forudsætning for læring, og reformen har det som erklæret mål at øge elevernes trivsel. Det er oplagt, at skolerne styrker trivselsarbejdet ved at tænke understøttende undervisning, pædagoger og seksualundervisning sammen til en stærk cocktail, siger Lone Smidt, national fagmedarbejder i Sex & Samfund.

- Pædagoger er stærke til at arbejde med børns indbyrdes relationer og med børns evne til at indgå og bidrage til fællesskaber. Vi ser en klar rolle for pædagogerne i skolernes generelle trivselsindsats. Derfor indeholder årets Uge Sex-materialer forslag til, hvordan det kan gøres, siger hun.

Sådan kan det gøres
Uge Sex-temamaterialerne indeholder for første gang forslag til længere læringsforløb, hvor eleverne skal udvikle og iværksætte sundheds- og trivselsfremmende indsatser.

Her kan pædagogerne som en del af den understøttende undervisning spille en aktiv rolle og understøtte arbejdet med både udvikling og afprøvning af indsatserne.

Temamaterialerne indeholder også forslag til korte øvelser, som pædagogerne kan varetage som selvstændige øvelser inden for den tidsramme, der er sat af til den understøttende undervisning.

- Det, at eleverne gør sig konkrete erfaringer med trivselsfremmende handlinger, er ifølge den sundhedspædagogiske forskning en vigtig forudsætning for, at de udvikler kompetencer til faktisk at kunne fremme trivsel for sig selv og andre.

- Vi håber, at lærere og pædagoger vil bruge mulighederne for at samarbejde omkring de længere forløb og udnytte de potentialer, der er i forhold til at inddrage tiden fra den understøttende undervisning, siger Lone Smidt.

Uge Sex er også godt for pædagoger
Bettina Laursen, der er skolepædagog i Silkeborg, er enig i fordelene ved at tænke pædagoger, seksualundervisning og understøttende undervisning ind i skolernes trivselsarbejde:

- Det ligger inden for vores faglighed at arbejde med trivsel, fællesskab, følelser og grænser. Samtidig er der med reformen kommet mere elastik i forhold til skemalægningen og til at få de timeløse fag ind.

- Jeg kan kun opfordre til, at skolerne udnytter det og prioriterer seksualundervisningen, siger hun og peger på Uge Sex-materialet som et konkret og relevant redskab i den sammenhæng.


Fakta: Understøttende undervisning

  • Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene og skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene
  • De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted i dette tidsrum, skal understøtte opfyldelsen af folkeskolens formål generelt og målene for de enkelte fag
  • Pædagogernes kompetencer kan være særlig relevante, når eleverne har aktiviteter, der vedrører deres alsidige udvikling og trivsel.