Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Rådgiv om digitale dilemmaer

Rådgivningsøvelse
Del af forløbet: Digital trivsel
  • Tid 20 - 20 min.
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX
  • Materialer Opgaveark med spørgsmål fra Sexlinien for Unge
  • Temaer Seksualitet, Rettigheder, Digital trivsel, Grænser
  • Fag / Emne Samfundsfag, Digital dannelse
  • Mål

    At eleverne kan komme med forslag til, hvad unge kan gøre i spørgsmål og dilemmaer om grænser online og offline.

    At eleverne reflekterer over fordele og ulemper ved forskellige handlemuligheder ved unges spørgsmål og dilemmaer om grænser online og offline.

En del af forløbet: Digital trivsel

Andre opgaver i forløbet

Til materialeoversigt