Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Rådgiv om digitale dilemmaer

Rådgivningsøvelse
Del af temaet: Digital trivsel
  • Tid 20 - 20 min.
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX
  • Materialer Opgaveark med spørgsmål fra Sexlinien for Unge
  • Temaer Rettigheder, Digital trivsel, Grænser
  • Fag Samfundsfag, Digital dannelse
  • Mål

    At eleverne kan komme med forslag til, hvad unge kan gøre i spørgsmål og dilemmaer om grænser online og offline.

    At eleverne reflekterer over fordele og ulemper ved forskellige handlemuligheder ved unges spørgsmål og dilemmaer om grænser online og offline.

En del af temaet: Digital trivsel

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt