Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Hvad kan de gøre?

Caseøvelse med benspænd
Del af temaet: Digital trivsel
  • Tid 20 - 20 min.
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX
  • Materialer Opgaveark med case
  • Temaer Rettigheder, Digital trivsel, Grænser
  • Fag Samfundsfag, Digital dannelse
  • Mål

    At eleverne får øje på, at konfliktsituationer ofte har mange aktører, som alle har mulighed for at handle.

    At eleverne bliver bevidste om, hvor komplekse situationer om grænser online og offline ofte er.

En del af temaet: Digital trivsel

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt