Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sex og prævention

  • Antal opgaver 6
  • Målgruppe STU

Beskrivelse af temaet

Dette undervisningsmateriale er målrettet børn og unge med særlige behov. Børn og unges særlige behov kan have mange årsager og udtryk. Behovene kan hænge sammen med funktionsnedsættelser, psykosociale udfordringer, adfærds- eller personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrelser, ADHD, Tourette eller mental udviklingshæmning.

I Sex & Samfund har vi mange års erfaring med at undervise elever med særlige behov og samarbejde med fagpersoner, der benytter vores undervisningsmaterialer i en specialpædagogisk praksis. Vores erfaring er, at unge med særlige behov på mange måder er ligeså forskellige som alle andre unge og optaget af de samme emner som mange andre, emner som for eksempel krop, pubertet, venskab, kærlighed, seksualitet og sex. Vores erfaring er også, at både elever og fagpersoner stiller nogle særlige krav til vores undervisningsindsatser, som ikke er en del af vores indsatser til almenområdet.

Mange af de elever med særlige behov, vi har mødt gennem årene er meget optaget af de af vores øvelser, der er mere visuelle, mere konkrete, og mere faktuelt orienterede. Eleverne undervises ofte også i mindre grupper, hvorfor øvelser der er udviklet til en klassestørrelse på 20-30 elever, passer mindre godt til denne gruppe af børn og unge. Undervisningsmaterialet her tager udgangspunkt i Sex & Samfunds tilgang til seksualundervisning, men forløbet er udviklet til specialklasser, hvor elevgruppen er mindre. Øvelserne i forløbet er ligeledes udviklet med vægt på det visuelle og med vægt på flere konkrete og faktuelt orienterede øvelser.

Undervisningsforløbet her er tilsvarende ikke i samme grad, som Sex & Samfunds undervisningsforløb til almen­området, rettet mod specifikke aldersgrupper. Vores erfaring på specialområdet er, at det særligt her er op til underviseren at tilpasse materialet til elevgruppen og vælge ud, hvilket indhold der er relevant for hvilke elever.

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 3: Sundhed og trivsel. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

SAMTYKKE

I forbindelse med dette forløb kan det være en god idé at snakke om samtykke. Samtykke er, når man udtrykker, at man er enig, giver tilladelse eller tilslutter sig noget. Man kan fx give samtykke ved at udtrykke et ja til en flirt eller til sex, og det kan se ud på flere måder. Det kan være med ord eller med kropssprog, fx hvis man smiler og rykker tættere på den anden person.  Samtykke er en måde at bekræfte, at man ønsker at deltage.

Man kan altid stoppe med at give samtykke, hvis man holder op med at have lyst til det, man har indvilget i. Man kan også godt give samtykke til en ting, men ikke til en anden. Det kan fx være samtykke til at flirte, men ikke til at kysse. Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom og tjekker ind med hinanden for at sikre, at alle er enige om, hvad der skal ske.

I kan også arbejde med forløbet "Køn, krop og grænser", hvis I vil arbejde mere med grænser og samtykke. 

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt