Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Hvad er sex?

Del af temaet: Sex
Øvelsestype(r): Billeder
  • Tid 20 - 40 min.
  • Målgruppe STX, HF
  • Materialer Arbejdsark med billeder
  • Fag Bioteknologi
  • Mål

    At eleverne reflekterer over, hvad begrebet "sex" dækker over

    At eleverne får indblik i, at sex er en dynamisk, kontekstafhængig og mangfoldig størrelse.

En del af temaet: Sex

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt