Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Som jeg er

Afrundingsøvelse
Del af temaet: Krop
Øvelsestype(r): Film og lyd
  • Tid 45 - 60 min.
  • Målgruppe EUD, EUX
  • Materialer Arbejdsark med spørgsmål til filmen og opgave om kropsnormer
  • Fag Samfundsfag, Psykologi
  • Mål

    Eleverne reflekterer over, hvilke normer og idealer, der findes for krop

    Eleverne kommer med bud på, hvordan man kan skabe en mere positiv kropskultur

En del af temaet: Krop

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt