Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Dét sker der på ungdomsuddannelserne

Årets tema: Grænser

Grænser er et centralt emne at arbejde med på ungdomsuddannelserne. Grænser brydes og eksperimenteres med, men risikerer også at blive overskredet.

Derfor adresserer årets tema alt det svære og komplekse, der sker blandt unge, når de flirter, fester, scorer og har sex.

Årets undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelserne er udviklet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, og har til formål at bidrage til at mindske antallet af seksuelle grænseoverskridelser i nære relationer.

Det sker ved at fokusere på...

...at unge tilegner sig nuanceret viden om sex, grænser, lyst, ansvar, rettigheder og seksuelle overgreb og grænseoverskridelser blandt unge.

...at unge tilegner sig krops- og handlingsorienteret viden, der fremmer deres gensidige opmærksomhed på og respekt for egne og andres grænser

...at unge tilegner sig viden om normers betydning for sex, grænser, lyst, ansvar i sociale kontekster og opnår handleerfaringer i forhold til at kunne spille en positiv rolle i at forebygge grænseoverskridelser og seksuelle overgreb.

...at unge bliver motiverede for at gøre en positiv forskel i de små og store fællesskaber, som de er en del af.

Andet nyt til gymnasiet: 

Sex & Samfund har udviklet nyt materiale til arbejdet med håndtering af digital trivsel og konflikter. Materialet har fokus på inddragelse af alle skolens interessenter; ledelse, lærere, ressourcepersoner, elever, elevråd og forældre for at sikre god digital trivsel. Læs mere om materialet og hent det her.